nieuws

Emmapo wel uitvoerbaar

bouwbreed

Op de grens van Heerlen en Brunssum worden ruim 800 woningen gebouwd en een park en een bedrijventerrein aangelegd. Het zogenaamde Emmapo dreigde door hoge saneringskosten van vervuilde gronden van de steenkolenmijn Staatsmijn Emma niet uitvoerbaar te zijn. Een sanering, waarvoor minder schone grond moet worden aangevoerd, is f. 2,5 miljoen goedkoper. Eerdere berekeningen gingen uit van minimaal f. 11 miljoen.

De gemeente Brunssum en poontwikkelaar Stienstra zijn bereid een deel van de saneringskosten te betalen. Ook van de gemeente Heerlen en de Provincie Limburg wordt een bijdrage verwacht. Het provinciaal bestuur geeft in 1996 duidelijkheid.

Reageer op dit artikel