nieuws

Egmond kan in voorraad honderden huizen creeren

bouwbreed Premium

De gemeente Egmond kan op korte termijn, naast de al voorgenomen nieuwbouw van totaal 300 woningen op de locaties Mosselaan en Torenduin, 230 woningen extra realiseren door ingrepen in de bestaande woningvoorraad. Daardoor wordt de open ruimte in de gemeente gespaard. Een centrale rol spelen doorstroming, kleiner wonen door ouderen en een door gemeente en corporaties op te richten woningbank.

Dit blijkt uit het door Bierman Raadgevend Ingenieursbureau opgestelde rapport “Ruimte sparen in Egmond”. Het bevat de resultaten van onderzoek naar mogelijkheden om een verdere aanslag op “het kostbare open landschap, de duinen en het tuindersgebied” te voorkomen.

De voornaamste aanbeveling is “het herbergend vermogen van de bestaande voorraad te verhogen”. Dat kan door woningsplitsing, uitbouw van benedenwoningen, bouw van extra woonlagen, benutten van open plekken en creeren van kleine locaties door bedrijfsverplaatsingen. Met name in Egmond-Binnen zijn op een aantal plaatsen in de woonkern grote bedrijven gevestigd.

Goed te gebruiken

Een eerste globale verkenning wijst uit dat op die manier in Egmond aan Zee 120 woningen extra ke ontstaan, in Egmond-Binnen 60 en in Egmond aan de Hoef 50. Die woningen kan de gemeente goed gebruiken. Een eerder verricht woningbehoefte-onderzoek geeft aan dat er tot 2000 jaarlijks 40 tot 60 woningen nodig zijn.

Mogelijkheden tot grootschalige nieuwbouw zijn zeer beperkt. In Egmond aan de Hoef kan nog een nieuwe wijk van ruim 200 woningen worden gerealiseerd (plan Mosselaan). En in Egmond aan Zee ke op het terrein, waar nu nog het asielzoekerscentrum Torenduin staat, ongeveer 100 woningen worden gebouwd. Daarmee is de koek op.

Veel van die nieuwbouw komt echter niet ten goede aan Egmondse woningzoekenden. Van de 217 tussen 1983 en 1988 gerealiseerde nieuwbouwwoningen in de koopsector werden er 56 bezet door Egmonders, die een andere woning achterlieten. Dat komt neer op een doorstroomrendement van amper 25%.

Benutten voorraad

Uitbreiding van het aantal woningen kan ook gevonden worden in de bestaande voorraad, door “in te spelen op de behoefte van ouderen om gelijkvloers te willen wonen in een woning die hen in staat stelt zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Ouderen wonen vaak in grotere woningen, waarbinnen weer twee aangepaste woningen zijn te realiseren. Zo komt een doorschuifproces op gang, waardoor woningen in de voorraad zijn bij te bouwen”.

Met name in Egmond-Binnen zijn volgens het bureau veel panden geschikt te maken voor ouderen, waarna op de verdieping nieuwe woningen ke ontstaan.

In Egmond staan ook veel kleinere eengezinswoningen met een verdieping plus kap. De begane grond kan worden uitgebouwd tot een zelfstandige woning, terwijl door het samenvoegen van de vertrekken op de verdieping (boven twee woningen) vaak een grote woning is te maken. Op die manier ontstaan uit twee woningen drie huizen. Voorts zijn er mogelijkheden meer woningen boven winkels te realiseren, vooral in Egmond aan Zee.

Op al die manieren ke in de voorraad “passende woningen worden gewonnen voor alle soorten woningzoekende huishoudens”. Om dat hele proces op gang te ke brengen moet volgens het bureau in elke woonkern een lege woning beschikbaar komen.

Woningbank

Bovendien beveelt het bureau de oprichting van een non-profit woningbank aan. Die moet zich in de eerste plaats richten op huisvesting van oudere huishoudens in de voorraad. De bank opereert zowel op de koop- als huurmarkt en kan alles doen wat een poontwikkelaar onderneemt: bouwen, kopen, verbouwen, verkopen en verhuren.

Financieel is het vinden van oplossingen in de voorraad ook aantrekkelijk. Aldus ontstane woningen zijn enkele tienduizenden guldens goedkoper dan een aan nieuwbouw gelijke woning en leveren bovendien een aanmerkelijk lager huurniveau op. Ten opzichte van nieuwbouw in een uitbreidingswijk zijn de verschillen nog vele malen groter.

Reageer op dit artikel