nieuws

Effect grote-stedenbeleid wordt onderzocht

bouwbreed

Commissies van onafhankelijke deskundigen gaan onderzoeken of het zogenoemde grote-stedenbeleid van de vijftien middelgrote gemeenten effectief is. De resultaten van die “visitaties” spelen een rol bij de onderlinge verdeling van geld dat het rijk beschikbaar stelt aan deze steden voor bijvoorbeeld verbetering van de werkgelegenheid, het onderwijs aan achterstandsgroepen en vergroting van de veiligheid.

Dit is een van de afspraken die staatssecretaris Kohnstamm van binnenlandse zaken namens het kabinet heeft gemaakt met de vijftien middelgrote gemeenten over de aanpak van het grote-stedenbeleid. Hiertoe is een concept-convenant opgesteld dat naar verwachting eind deze maand officieel zal worden ondertekend, nadat de afspraken ook zijn besproken in de betreffende gemeenteraden.

Dergelijke afspraken over de aanpak van het grote-stedenbeleid zijn eerder gemaakt met de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De vijftien middelgrote steden zijn Eindhoven, Nijmegen, Arnhem, Hengelo, Enschede, Groningen, Den Bosch, Almelo, Maastricht, Deventer, Leeuwarden, Tilburg, Breda, Zwolle en Helmond.

De onderhandelingen tussen Kohnstamm en deze gemeenten liepen tot nu toe uiterst moeizaam omdat de vijftien het niet eens waren over de verdeling van het geld dat het kabinet uittrekt voor het grote-stedenbeleid. In totaal gaat het om een bedrag van – 2,2 miljard, waarvan ruwweg 70 procent naar de vier grote steden zou gaan en 30 procent naar de vijftien gemeenten.

Vitaliteitsfonds

Deze verhouding is met dit convenant bijgesteld. In totaal ke de vijftien rekenen op een bedrag van bijna – 1 miljard.

Het convenant voorziet in de oprichting van een Stedelijk Vitaliteitsfonds. In dit fonds gaan alle gelden die beschikbaar zijn en komen voor het grote stedenbeleid. Uitkeringen uit dit fonds worden, na overleg tussen rijk en gemeenten, vastgesteld op basis van verdelingsvoorstellen van de steden. De sociaal-economische-, culturele- en maatschappelijke vitalisering van de steden vergt minstens tien jaar, aldus de partijen. Over tien jaar moet in elk geval de werkloosheid in de steden zijn teruggebracht tot het landelijk gemiddelde.

Reageer op dit artikel