nieuws

Duurzaamheid en informatica in nieuwe Tilburgse wijk

bouwbreed

Het college van B en W van Tilburg heeft in een structuurvisie vastgelegd hoe zij denken dat de nieuwe wijk De Wijk er zal moeten gaan uitzien. Twee belangrijke richtinggevende thema’s voor De Wijk zijn: duurzaamheid en informatietechnologie.

Dat blijkt uit de structuurvisie, die op 23 oktober a.s. samen met een Nota van Uitgangspunten aan diverse raadscommissies ter bespreking zal worden voorgelegd. De genoemde thema’s moeten worden verwerkt in de vormgeving en architectuur, het stedebouwkundig plan voor het gebied en in de inrichting van het landschap.

Het betreft de gebieden Koolhoven en Witbrant, die tussen de Bredaseweg en de spoorlijn samen De Wijk gaan vormen.

Het moet een woongebied met 2650 woningen gaan worden met extra aandacht voor het milieu bij het ontwerp, de bouw en het gebruik van de wijk.

Flexibel

Daarom staat ‘duurzaam bouwen’ bij de realisering voorop. Het woningaanbod moet divers zijn en woningen zelf zo flexibel, dat ze in meerdere fasen van een gezin en op verschillende manieren te gebruiken zijn.

Het college hecht grote waarde aan de combinatie van wonen en werken in De Wijk. Daartoe zullen woningen moeten worden gebouwd waarin beide zaken te combineren zal zijn.

Telematica

De beschikbaarheid van goede telematica-infrastructuur is daarbij van groot belang, aldus het college dat vindt dat veel aandacht moet worden besteed aan de technische mogelijkheden, die er op dit vlak bestaan.

Aan de realisering van De Wijk – in 1998 moet de eerste spade de grond in – wordt meegewerkt door Rijksbouwmeester prof. W. Patijn, prof. Beckers van de Katholieke Universiteit Brabant en het Milieukundig Onderzoek- en Ontwerpburo Boom uit Delft.

Reageer op dit artikel