nieuws

Duurdere olie heeft nadelige effecten op bouwnijverheid

bouwbreed Premium

De stijging van de korte rente is zeer nadelig voor de bouw. “Niet alleen vanwege de hogere financieringskosten maar ook indirect als eerste indicator van een conjunctuuromslag”, schrijven drie Rabobank-medewerkers in de jongste editie van Economische Statistische Berichten. Hun artikel gaat over de gevoeligheid van de Nederlandse industrie voor macro-economische ontwikkelingen in het groot.

De schrijvers laten in drie macro-scenario’s de gevolgen voor de bouwnijverheid zien. Een stijgende olieprijs (+ 20 procent) heeft een sterk negatief effect op de bouw, omdat het conjunctuurbeeld verslechtert en de korte rente flink oploopt. Zowel omzet als bedrijfsresultaat komen nadelig onder druk te staan. Een lagere dollarkoers gaat grotendeels voorbij aan de bouw en houtsector. Als laatste zal een extra groei van de wereldhandel met 2 procent aanzienlijke effecten hebben in de meeste sectoren van de nijverheid. “De winstgevendheid in de bouw neemt toe door de stijging van de bezettingsgraad en de groei van het reeel vrij beschikbaar inkomen.”

Reageer op dit artikel