nieuws

Droog sportcomplex dankzij boortechniek

bouwbreed

In het sportcentrum van het Belgische Lier kan men sinds kort weer squashen dankzij de aanleg van een ring-drainage. De aanleg van deze drainage vond plaats toen het gebouw reeds geplaatst was en kon alleen worden uitgevoerd met behulp van een boortechniek.

Het sportcentrum in Lier werd gebouwd in de zomer van 1994. Eerst na een lange regenperiode tijdens de afgelopen winter bleek de afvoer van het regenwater zodanig onvoldoende te zijn dat de vloer van de squash-banen onder een laag van 10 centimeter water kwamen te staan.

In eerste instantie dacht men te doen te hebben met een eenmalige onvolkomenheid en installeerde twee kleine pompen om de banen weer droog te krijgen. Het werd enigszins problematischer toen deze pompen na vier weken nog voortdurend aan het werk dienden te blijven. Uiteindelijk bleek dat de ring-drainage, die in de droge zomer werd geinstalleerd, beslist onvoldoende was gedimensioneerd om overlast gedurende de natte wintermaanden op te vangen.

Om het probleem te ondervangen dienden twee extra drainageleidingen onder het gebouw geplaatst te worden. Dit op een diepte van 30 cm onder de gewapende betonnen vloer, waarbij alleen al uit kostenoverwegingen geen gebruik kon gemaakt worden van een open-sleuf techniek.

Het bedrijf Sente Grondboring uit het Belgische Rotselaar, gespecialiseerd in sleufloze technieken, werd om een oplossing gevraagd.

Boren

Om het werk te klaren gebruikte Sente een Vermeer D-6 Navigator gestuurde boorinstallatie. Er werd voor deze machine gekozen omdat deze is gemonteerd op een rupsonderstel, compact gebouwd is, een eigen aandrijving heeft en een waterpomp ‘aan boord’ heeft. Hierdoor was een trailer of vrachtwagen voor de aanvoer van de machine ter plaatse niet noodzakelijk waardoor de eigenaar van het sportcomplex voor schade aan tuinen en paden gespaard kon blijven.

Voor een goede drainage diende de aan te brengen buis van geperforeerde pvc-buis vervaardigd te zijn. Dit type buis is echter van nature zwak en in de van water verzadigde grond ontstaat veel weerstand indien men de buis er zonder meer doorheen zou trekken, waarbij de kans op breuk zeer wel aanwezig is.

Om dit probleem het hoofd te bieden gebruikte Sente een geheel nieuwe techniek. Allereerst werd er een polyethyleen mantelpijp getrokken waardoor de drainagebuis vrijwel zonder wrijving doorgetrokken kon worden. Na het plaatsen van de drainagebuis werd deze mantelpijp weer getrokken.

Boorvloeistof

Een ander probleem bij dit werk vormde de boorvloeistof die tijdens het boren diende te worden gebruikt. Gezien het feit dat normale bentoniet het gemaakte gat voor de drainagebuis als het ware afsmeert met een waterdichte laag, moest er hier gewerkt worden met een biologisch afbreekbare polymeer, die het boorgat net zo lang tegen deformatie zou behoeden totdat de drainagebuis geplaatst zou zijn. Dit polymeer verdwijnt overigens volledig binnen 48 uur, zodat het grondwater ongehinderd de drainagebuis in kan lopen.

Op basis van deze methode heeft Sente inmiddels ook een voetbalveld van het sportcomplex van de Europese Commissie voorzien van een 130 meter lange drainagebuis.

Voor het plaatsen van een aantal drainagebuizen onder een bestaand sportcomplex maakte de Belgische aannemer Sente Grondboring gebruik van een Vermeer D-6 Navigator gestuurde boorinstallatie.

Reageer op dit artikel