nieuws

Doorlopend overleg hardhout nodig voor duurzaam bosbeheer

bouwbreed

“Uit het feit dat Nederland zijn Convenant Tropisch Hardhout(CTH)’95 door middel van de Tweede kamer vorig jaar heeft bijgesteld in de richting van de ITHO (de Internationale Tropisch Hout Organisatie)-2000, mag niet worden afgeleid dat ons land maar met de armen over elkaar gaat zitten. Er moet doorlopend overleg zijn met de hardhout leverende landen, om te komen tot een duurzaam bosbeheer.”

Dat zei prof.dr. L. Ginjaar op een seminar ‘Op weg naar een verstandig hardhoutbeleid’ in het Kurhaus te Scheveningen. “Gezamenlijk moeten we een discussie op gang brengen over de criteria, die bepalend zijn voor het invullen van het begrip duurzaam. Daartoe dienen behalve gesprekken op ambtelijk niveau ook technische missies daadwerkelijk het veld in te worden gestuurd, om de zaak ter plaatse grondig te bekijken. Tevens starten we in een aantal landen proefpoen duurzaam bosbeheer. De gezamenlijke activiteiten brengen we dan in bij ITHO. Op die manier hopen we de moeilijke internationale discussie verder te brengen”, aldus de professor.

“Kernpunt in het CTH (Convenant Tropisch Hardhout) is nog immer om tot een vrijwillige certificering te komen. Certificering is namelijk het instrument, waarmee aan de consument of afnemer duidelijk gemaakt kan worden of het hout of houtprodukt uit een duurzaam beheerd bos afkomstig is. Dat betekent dus ook, dat we heel zorgvuldig met een certificaat en het daaraan verbonden keurmerk moeten omgaan, opdat deze staan waarvoor ze staan, namelijk de herkomst van het produkt uit een duurzaam gekweekt bos”, zo zei Ginjaar.

“Het certificeringstraject bestaat uit drie delen. Eraan werken in het land van oorsprong zelf, het certificeren van het bosbeheer en het traject van de plantage naar bijvoorbeeld de haven, en in het land van aankomst van de haven naar bijvoorbeeld de plank in de winkel of houthandel. In het kader van het convenant is de afgelopen periode in ons land hard gewerkt aan het traject in het land van aankomst Nederland. Wij zijn op Japan na namelijk de grootste afnemer van tropisch hardhout. Eind dit jaar zal dit traject gereed zijn”, zo sprak professor Ginjaar. Over maatregelen in het land van oorsprong, wordt nog druk overleg gevoerd met verschillende producentenlanden. Ik verwacht dat we eind dit jaar nog met een land namelijk Indonesie zover zijn, dat we een proefzending ke ontvangen.

Ook aan de afgevaardigden van Maleisie had de professor nog een boodschap. “Ik ben me ervan bewust”, zei hij, “dat u certificering van het hout ziet als een middel om de markt af te sluiten. Ik zou echter willen wijzen op de voordelen van certificeren. Het is namelijk juist een instrument om uw marktaandeel vast te houden en zo mogelijk te vergroten.”

Reageer op dit artikel