nieuws

De heroiek van de Russische architect

bouwbreed Premium

Het mogen doorsnee bankgebouwen lijken, die het nieuwe Russische architectuurtijdschrift “Po Russia” beschrijft, maar in Moskou tellen ze als “heroische daden”. Architecten daar moeten vechten voor ning. Architect Bokov: “Nooit eerder was er zo’n concentratie van macht en geld in handen van zo weinig mensen.”

Project Russia is een nieuw Engels/Russisch vakblad voor architecten. Opmerkelijkerwijs wordt het uitgegeven door de Rotterdamse uitgever 010 en is de hoofdredacteur een Nederlander, Bart Goldhoorn. Het blad beoogt de informatievoorziening voor architecten in Rusland op gang te brengen, want daar is het slecht mee gesteld.

Daarom bevat elk nummer behalve beschrijvingen van poen, beschouwingen en interviews ook een ‘gele gids’ met een overzicht welke bouwmaterialen verkrijgbaar zijn op de Russische markt. Gezien de Nederlandse (non-profit) inbreng is het niet verwonderlijk dat de rubriek over buitenlandse architectuur in dit eerste nummer handelt over de relaties tussen Nederland en Rusland.

Een schokkend kijkje in de keuken biedt het gesprek met enkele Russische architecten waarmee het eerste nummer opent. Architect Andrei Bokov vertelt hoe sinds een paar jaar de burgemeester van Moskou dicteert hoe er ontworpen moet worden. Terwijl de bouwsector in Moskou een beduidende groei te zien geeft, is de macht in handen van steeds minder mensen gekomen. De klanten doen niet eens enige moeite om hun architect te betalen. De aannemers werken het liefst met een paar in elkaar geflanste tekeningen om aan de benodigde vergunningen te kopen bij de overheidsinstanties.

De stedebouwkundige Vyacheslav Glazychev tekent daarbij aan dat in de regio het heel wat beter is gesteld met het respect voor de architecten en stedebouwers. Natuurlijk niet omdat de bureaucraten daar zo gewetensvol zijn, maar omdat ze onvergelijkelijk veel armer zijn dan die in Moskou en dus veel voorzichtiger moeten zijn met potentiele investeerders.

Privatisering

Gezien deze omstandigheden is het niet verbazingwekkend dat de in Po Russia beschreven nieuwe (bank)gebouwen tellen als daden van heroiek, zoals Bart Goldhoorn deze pogingen tot enige architectonische verdienste typeert. Kritiek op de detaillering is er paradoxaal een extra bewijs van, want “er zijn weinig nieuwe gebouwen in Moskou waarbij gediscussieerd kan worden over de kwaliteit van de detaillering; meestal zijn er gewoonweg geen details”. Van een van de besproken gebouwen vielen binnen het jaar grote stukken pleisterwerk naar beneden en bladderde de verf van het houtwerk.

De bouwmaterialenindustrie in Rusland staat er niet best voor, zo wordt in een ander artikel beschreven. Er zijn grote voorraden van overbodige materialen. Sinds 1990 is de produktie gedaald. Er is overigens geen tekort aan de meest basale bouwmaterialen omdat de bouwproduktie nog niet de helft is van die van 1990. De privatiseringen hebben nog niet geleid tot een verbetering van de kwaliteit of vergroting van de varieteit.

Ondanks deze zorgen is de toon van het nieuwe blad hoopvol en opgewekt. Het tijdschrift, dat in een oplage van 10.000 exemplaren binnen en buiten Rusland wordt verspreid, ziet er aantrekkelijk uit. Losse nummers zijn voor – 34,50 te koop. Een full colour pagina kost adverteerders $2000. Het volgende nummer verschijnt in januari 1996.

Inlichtingen: Russia Desk, Amsterdam, tel.:020-6209604.

Reageer op dit artikel