nieuws

Dalend woningbezit

bouwbreed

De RPF-fractie in de Tweede Kamer is verontrust over de constatering van M. Elsinga van het Onderzoeksinstituut OTB dat het eigen woningbezit onder de lagere inkomensgrepen aan het afnemen is. In schriftelijke vragen aan staatssecretaris Tommel vraagt het Kamerlid Stellingwerf of de bevindingen van Elsinga, waarover Cobouw vorige week berichtte, juist zijn.

Zo ja, dan is er volgens de RPF-woordvoerder, sprake van een ontwikkeling die haaks staat op het streven van dit en vorige kabinetten om het eigen woningbezit te stimuleren.

Reageer op dit artikel