nieuws

Cruciaal Kamerdebat met Tommel over vrijheid sociale verhuurders

bouwbreed Premium

Morgen wordt in de Tweede Kamer een volgens velen cruciaal volkshuisvestingsdebat gehouden. Centraal staat de vraag of de door oud-staatssecretaris Heerma geschonken vrijheid van de corporaties nu al weer aan banden moet worden gelegd.

De discussie wordt gevoerd aan de hand van een brief, die staatssecretaris Tommel op 28 juni aan de Tweede Kamer stuurde, en waarin hij, in reactie op de moties uit het Kamerdebat over de Bruteringswet, een groot aantal maatregelen aankondigt om de bewegingsvrijheid van corporaties weer wat in te perken en het toezicht op hun handelen aan te scherpen.

Dit alles gebeurt tot groot verdriet van de corporaties. Zij vinden het vooral veel te vroeg voor dergelijke ingrijpende maatregelen, en menen dat er ook geen enkele aanleiding voor is, om zo snel alweer over te gaan tot herregulering.

De vraag is of de politiek zich gevoelig toont voor de argumenten van de sociale verhuurders. Op deze pagina laat Cobouw de woordvoerders van de vier grootste partijen in de Tweede Kamer alvast aan het woord.

Reageer op dit artikel