nieuws

CDA Limburg wil soepeler beleid bedrijfsterreinen

bouwbreed Premium

Rigide. Zo noemt het CDA het (streekplan)beleid in Noord- en Midden-Limburg voor uitbreiding van lokale bedrijfsterreinen. Het daartoe door de provincie toegepaste zeer restrictieve beleid houdt in, dat uitbreiding uitsluitend mogelijk is ten behoeve van lokale verplaatsingsinitiatieven van minder dan 3000 vierkante meter vanuit de kern. Het CDA wil nu aanpassing van het beleid.

Volgens het CDA is er sprake van “een onwerkbaar beleid”. De partij baseert zich voor die conclusie op signalen vanuit plattelandsgemeenten. “De regelgeving dreigt rigide te worden toegepast, zodat nu al startende ondernemers en kleinschalige lokale bedrijvigheid met een klantenkring in de directe omgeving, niet meer terecht ke op de lokale bedrijfsterreinen”, constateert het CDA. Die noemt het daarom “voorspelbaar dat dit ertoe zal leiden dat men elders onderdak zoekt in de gemeente, hetgeen tot ongewenste, ook door ons niet nagestreefde, planologische ontwikkelingen kan leiden”. Door de gedeputeerde Tindemans is al aangegeven dat in 1996 een tekort aan lokale en regionale bedrijfsterreinen dreigt. Volgens het CDA benadrukt hij daarmee “impliciet het belang van deze terreinen voor de werkgelegenheid in onze provincie”.

Het CDA stelt vast dat de groei van de werkgelegenheid voor een groot deel van het midden- en kleinbedrijf moet komen, dat voor een deel op de lokale en regionale bedrijfsterreinen is aangewezen. Saillant gegeven Saillant noemt het CDA het in dat verband dat “het stadsgewest Venlo voor de lokale terreinen in Maasbree, Sevenum, Lomm (Arcen/Velden), Grubbenvorst en Belfeld verruiming van de uitbreidingsmogelijkheden vraagt, in die zin dat op basis van aantoonbare behoefte verdere ontwikkeling kan plaatsvinden”. Voor het CDA is dit aanleiding om bij gedeputeerde staten van Limburg aan te dringen op versoepeling van het streekplanbeleid, zodat lokale bedrijfsterreinen ke uitbreiden op basis van aantoonbare behoefte. Het criteria van 3000 vierkante meter moet van het CDA verdwijnen, omdat het geen rekening houdt met “de zo broodnodige nieuwe (vervangende) werkgelegenheid”.

Reageer op dit artikel