nieuws

CBS: Bouwnijverheid heeft goede zomer achter de rug

bouwbreed

De bouw heeft een goede zomer achter de rug. Niet alleen is de toegevoegde waarde over de de maanden juli en augustus fors gestegen, ook is het aantal vacatures toegenomen, en neemt het aantal faillissementen af.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De cijfers vormen een bevestiging voor het optimisme dat het ministerie van VROM voor 1995 tentoon spreidt in zijn nota bouwprognoses.

Volgens het CBS is het volume van de toegevoegde waarde (de waarde van de bouwproduktie min de kosten van grondstoffen en halffabrikaten) in de maanden juli en augustus gemiddeld met vijf procent gestegen. Dat is evenveel als de stijging die in 1994 over het hele derde kwartaal werd geconstateerd.

Over de eerste acht maanden van 1995 werd een stijging van de toegevoegde waarde opgetekend van twee procent. Dat is evenveel als de stijging die over het hele jaar 1994 is gerealiseerd.

Werd vorig jaar door het CBS nog geconcludeerd dat er sprake is van “een zich voortzettend herstel” van de bouw, nu spreekt een woordvoerder van een “stabiel blijvende groei”. Hij wijst er wel op dat de groei een procentpunt hoger had gelegen als er geen bouwstaking was geweest. “Dit heeft tussen de f 300 en f 400 miljoen aan toegevoegde waarde gescheeld. Als je dit effect in de cijfers voor 1995 zou corrigeren, zou je uitkomen op een dikke drie procent.”

Ook uit andere indicatoren kan worden gedestilleerd dat het goed gaat met de bouw. Het aantal vacatures bijvoorbeeld kwam in het tweede kwartaal 1995 uit op 5000. Dat zijn er iets meer dan in het eerste kwartaal. In voorgaande jaren was nog sprake van een daling van het aantal vacatures.

En het aantal uitgesproken faillissementen daalt. In de periode januari-september is sprake van een daling van 15 procent ten opzichte van een jaar eerder. Over heel 1994 was de daling slechts twee procent.

Reageer op dit artikel