nieuws

Bestemmingsplan Doetinchem blijkt te globaal te zijn

bouwbreed Premium

Planologie bedrijven is burgers zo veel mogelijk zekerheid verschaffen over wat voor ontwikkelingen ze in de toekomst in hun woonomgeving ke verwachten. Rechters van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag vroegen zich recent af of het Doetinchemse bestemmingsplan ‘Dichteren’ de burgers wel voldoende zekerheid biedt.

Dichteren is begin juli 1993 vastgesteld in de gemeenteraad. Het werd toen niet direct van kracht omdat diverse inwoners uit de omgeving van Dichteren beroep instelden; eerst bij de provincie en later bij de Raad van State. Het plan heeft betrekking op een gebied ten zuidwesten van de kern Doetinchem, dat globaal wordt begrensd door de spoorlijn Arnhem-Winterswijk in het noorden, de Wehlseweg en de Europaweg in het oosten, de Kilderseweg in het zuiden en de Wehlsebeek in het westen. In het totaal ke op basis van dit plan circa 2500 woningen worden gebouwd. De woningen zullen in fasen worden gebouwd.

Via een spoedprocedure kreeg de gemeente reeds toestemming om de bouw van enkele honderden woningen reeds van start te laten gaan. De laatste fase zou tussen de jaren 2004 en 2006 gerealiseerd moeten worden. Afgelopen vrijdag konden de omwonenden hun bezwaren mondeling toelichten tijdens een hoorzitting bij de Raad van State.

Wat de omwonenden dwarszit, is dat het bestemmingsplan vrij globaal van opzet is. Er wordt aangegeven waar ongeveer de woningen moeten komen. Later zullen de bouwlocaties door middel van uitwerkingsplannen exacter worden ingevuld. Ook is ongeveer aangegeven wanneer welke fase gebouwd moet worden. Volgens de omwonenden leven zij te lang in onzekerheid wanneer wat gaat gebeuren.

Een van de rechters van de Raad van State vroeg zich af of het allemaal niet een beetje te globaal is. Hij en zijn twee bijzitters gaan de komende weken beoordelen of de wet niet meer duidelijkheid voor de burger verlangt. De rechters hopen binnen een termijn van zes weken uitspraak te doen. Wethouder B.J. Keukenkamp was in Den Haag aanwezig om uit te leggen dat de plannen van de gemeente steeds beter omlijnd beginnen te worden.

Reageer op dit artikel