nieuws

Beslissing WOV te danken aan optimisme aannemer

bouwbreed

Het optimisme van de Kombinatie Middelplaat Westerschelde lijkt doorslaggevend te zijn geweest in de uiteindelijke beslissing van het Kabinet om de Westerschelde Oeververbinding (WOV) aan te leggen. Rekenmodellen en vasthoudend lobbywerk van de aannemerscombinatie waren nodig om het rijk en private financiers te doen inzien dat de tunnel veel rendabeler is dan alom werd aangenomen.

Het dieptepunt rond de beslissing van de WOV deed zich exact een jaar geleden voor. Het Zeeuwse Delta Nutsbedrijf verbrak toen de onderhandelingen met de provincie Zeeland over financiering en exploitatie van de tunnel. Het po, dat al tientallen jaren wordt geteisterd door allerhande tegenslagen, leek hiermee de nekslag toegediend te hebben gekregen. De onderhandelingen waren immers al ver gevorderd en Delta baseerde zijn onverwachte, maar volmondige ‘nee’ tegen de tunnel op basis van berekeningen van een gerenommeerd onderzoeksbureau. Dit en de ‘dwarse’ houding van de gemeente Borsele over de planologische inpassing van de tunnel-uitritten stemden de verantwoordelijke bestuurders somber. Geheimzinnig

Tegen alle verwachtingen in bleek de aannemerscombinatie, die als laagste had ingeschreven tijdens de aanbesteding, enkele maanden na deze dip ineens bijzonder optimistisch over de financiele mogelijkheden van de tunnel. Ook de provincie werd steeds optimistischer maar bleef ruim een half jaar lang geheimzinnig doen over ‘mogelijke oplossingen’ die de WOV uit het dal moesten trekken. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat liet als enige openlijk het hoofd hangen. Met het afhaken van Delta worden ‘de pijlers onder de WOV weggetrokken’ liet een woordvoerder destijds weten.

In juni van dit jaar kwam de aannemer echter met de oplossing. Het had de zaak nog eens doorgerekend. Dit pakte zo positief uit dat de combinatie het zelfs aandurfde om zelf risicodragend kapitaal in te brengen, samen met een consortium van banken. Omdat de aannemer bereid was risico te lopen, durfde Delta ineens ook weer. Zo lag er aan het begin van deze zomer een offerte van KMW bij provincie en rijk waar niemand meer omheen kon. Op grond hiervan sloegen ook de ministeries (V en W en Financien) weer aan het rekenen en kreeg optimisme ook bij het rijk de overhand. Het is op z’n minst merkwaardig dat private financiering en exploitatie in de uiteindelijke kabinetsbeslissing niet eens meer als voorwaarde wordt gesteld. Een vorige aannemerscombinatie haakte onder meer op deze voorwaarde, die altijd keihard is geweest, af.

De rekenmodellen van de huidige aannemer, die overigens nooit openbaar zijn gemaakt, hebben blijkbaar zo overtuigd dat het rijk nu het volledige risico wil lopen. Overigens laat het Kabinet wel de mogelijkheid voor private financiers open. Nu de financiers weer staan te trappelen zal het echter niet de aannemer zijn die kapitaal inbrengt. Woordvoerder J. Janssen (tevens voorzitter van de raad van bestuur van Heijmans) van KMW liet indertijd al weten dat de aanbieding om risicodragend kapitaal in te brengen vooral is gedaan omdat de combinatie ervan overtuigd was dat het po rendabel was. Nu anderen dat ook inzien kan de combinatie zich weer op haar kerntaken terugtrekken. Janssen is overigens bescheiden over de rol van de aannemer in de uiteindelijke beslissing: “Onze rekenpartijtjes hebben misschien bijgedragen tot inzicht in de rentabiliteit van de tunnel. We hebben er zelf ook veel van geleerd. Het komt immers steeds vaker voor dat, met name de grote, bouwbedrijven meedenken over de financiering van majeure poen.”

Reageer op dit artikel