nieuws

Belgische secundaire wegen in zeer slechte staat

bouwbreed Premium

Op de Belgische wegen vinden jaarlijks tussen de 2000 en 2500 mensen de dood door verkeersongelukken.

“Te hoge snelheid, overmatige drugs- en alcoholconsumptie en een slecht rijgedrag van veel automobilisten zijn belangrijke oorzaken voor het grote aantal verkeersslachtoffers waarmee Belgie tot de kopgroep van Europese landen behoort met de onveiligste wegen”, zegt een medewerker van de Hoge Raad voor de Verkeersveiligheid. Maar hij noemt nog een belangrijke oorzaak: de bar slechte staat van de secundaire wegen. Al vijftien jaar verwaarlozen de Belgische, Vlaamse en Waalse overheden de wegen. Reden: geldgebrek. Gevolg: tal van dodelijke en andere ongelukken die louter aan de slechte staat van de weg, gecombineerd met ongunstige weersomstandigheden, te wijten zijn.

De Hoge Raad voor de Verkeersveiligheid staat niet alleen met deze conclusies. Ook de federatie van de Belgische wegenbouwers (BFWA) luidt de alarmbel in verband met de rampzalige toestand van de Belgische wegen, waarbij de autosnelwegen nog het best voor de dag komen. De BFWA heeft een eisenbundel op de tafel van de nationale regering gelegd die momenteel in een kasteeltje bij Brussel over de begroting voor 1996 vergadert. Daar zijn bezuinigingen voor een bedrag van BF 100 miljard ( f. 5,5 miljard) troef. Verborgen schuld De wegenbouwers wijzen de regering-Dehaene op de “verborgen schuld” die zij opstapelt door het wegennet niet meer degelijk te onderhouden. Vergeleken met Nederland en andere buurlanden besteedt Belgie nog maar eenderde van wat in die landen aan wegenwerken wordt uitgegeven. In Belgie is dat f. 2,2 miljard per jaar terwijl er eigenlijk voor het dubbele geinvesteerd zou moeten worden in het wegenonderhoud. De verwaarlozing van het wegennet heeft bovendien tot gevolg dat men later des te meer werken moet uitvoeren om de schade te herstellen.

De wegenbouwers houden de regering, die op zoek is naar meer werkgelegenheid ook een wortel voor: elk miljard frank ( f. 55 miljoen) dat in de wegen wordt geinvesteerd zou 540 banen opleveren… En om het allemaal nog aantrekkelijker te maken: 80 miljard frank ( f. 4,4 miljard) aan wegeninvesteringen zou in theorie voor 43.200 banen ke zorgen. De BFWA wijst de regering in de eisenbundel ook op de oneerlijke concurrentie in de sector door Britse en Ierse asfaltleggers die tegen dumpprijzen opdrachten in de wacht zouden slepen. Tenslotte zijn de Belgische wegenbouwers niet te spreken over het feit dat buitenlandse concurrenten zonder enige tegenwerking op de Belgische markt ke opereren, terwijl zij in de andere landen van de Europese Unie vaak met tegenwerking en afscherming van de eigen nationale markt te maken hebben.

Reageer op dit artikel