nieuws

Beleggingsresultaat Uni-Invest met 32 procent omhoog

bouwbreed Premium

Het totale beleggingsresultaat van het onroerend-goedfonds Uni-Invest is in de eerste negen maanden van dit jaar met ruim 32 procent gestegen tot bijna f. 27 miljoen. Het directe beleggingsresultaat (inkomsten uit verhuur) klom van f. 15,1 miljoen tot f. 17 miljoen. Per aandeel is het directe beleggingsresultaat met maar twee cent gestegen tot f. 1,13, maar dit is veroorzaakt door twee onderhandse aandelenplaatsingen. In totaal plaatste Uni-Invest nieuwe aandelen bij institutioneles beleggers, waardoor het eigen vermogen met bijna f. 32 miljoen toenam. Per 30 september jongstleden staat het eigen vermogen op f. 333,6 miljoen.

Naast deze twee emissies heeft Uni-Invest in principe een overeenkomst met een aantal beleggers gesloten voor een emissie tegen een koers van f. 25 per aandeel. Deze emissie zal f. 118,7 miljoen opbrengen. De opbrengst van deze emissie wordt, evenals de twee andere uitgiftes, gebruikt voor aankoop van Nederlands onroerend goed, waarover spoedig mededelingen mogen worden verwacht.

Wanneer de voorgenomen aankopen zijn gerealiseerd zal de maatschappij haar doelstelling van f. 1 miljard aan belegd vermogen hebben bereikt. Het totale beleggingsresultaat per aandeel zal dit jaar naar verwachting uitkomen op circa f. 2,30 tegen f. 2,13 vorig jaar.

Reageer op dit artikel