nieuws

Baggerwerk Sont kent strenge milieu-eisen

bouwbreed Premium

De lepelbagger ‘Chicago’ is begonnen met de eerste fase van de baggerwerken in de Flinterenden, de hoofdstroomgeul in de Sont tussen Denemarken en Zweden. Het baggerwerk is gebonden aan zeer strenge eisen.

Het baggerwerk is onderdeel van de aanleg van de vaste oeververbinding tussen Denemarken en Zweden. Die zal bestaan uit een brug van 7,5 km en een tunnel met een lengte van 4 km. De eisen die voor het baggerwerk gelden zijn scherp gesteld om het milieu zoveel als mogelijk tegen de invloeden van aanleg en aanwezigheid van de Oresundverbinding te beschermen.

Er worden relatief dunne lagen van de zeebodem in de Flinterenden verwijderd. De ‘Chicago’ zal daartoe uitgerust zijn met een lepel van 14 m3. Dat is de kleinste die gebruikt kan worden, de grootste heeft een inhoud van 21 m3.

Het materiaal wordt in bakken getransporteerd. Die zijn speciaal uitgerust voor dit werk. De boorden zijn 1 m verhoogd door er stalen platen op te lassen. Dit moet verhinderen dat materiaal tijdens het laden en het transport overboord slaat. Aan de uiteinden van het beun zijn speciale bezinkingstanks aangebracht. Daarin wordt sediment opgevangen zodat het water schoon terug de Sont in kan gaan.

De ontgraven grond zal worden gebruikt voor de landaanwinning bij Kastrup aan de Deense zijde bij Kopenhagen. Niet alle grond kan hierin worden verwerkt. Een deel wordt gebruikt voor aanleg van het kunstmatig eiland ten zuiden van het eiland Saltholm. Dat nieuwe eiland gaat dienen voor de overgang van tunnel naar brug. De specie wordt gedumpt in bassins met daaromheen stenen kaden. Deze zijn eerder al aangelegd door de aannemerscombinatie Oresund Marine Joint Venture waarin onder andere Ballast Nedam deelneemt. De ‘Chicago’ is eigendom van Great Lakes Dock en Dredge die ook in de combinatie zit.

Scherm

Een opening in de dijken zorgt voor toegang naar de stortplaatsen in de bassins. Als de opening niet in gebruik is, wordt deze afgesloten met een speciaal scherm. Het scherm drijft en wordt op zijn plaats gehouden door gewichten van lood. Het scherm fungeert als een filter en verhindert dat kleideeltjes en ander sediment bij het lossen uit het bassin ontsnapt.

Reageer op dit artikel