nieuws

Architect Bonnema strijdt voor behoud De Golfslag

bouwbreed Premium

Architect Abe Bonnema uit Hardegarijp wil de sloop van verzorgingstehuis De Golfslag in Emmeloord tegenhouden, desnoods via een kort geding. Sloop van het markante gebouw, waarvan Bonnema eind jaren zestig het ontwerp maakte, noemt de architect “te zot voor woorden”. Bovendien is het gebouw allesbehalve rijp voor sloop.

Een paar maanden geleden kwam de commissie verzorgingstehuizen van de gemeente Noordoostpolder met een sloopplan voor De Golfslag. Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van de tijd waardoor de gemeente, tevens eigenaar, moet kiezen voor een grondige renovatie of volledige nieuwbouw. Omdat de laatste optie goedkoper is, wil de commissie het oude gebouw slopen en vervangen voor nieuwbouw.

Het gebouw is in die zin markant dat de flat op poten staat. Voor architect Bonnema heeft het gebouw een grote historische waarde. “Dit was het eerste verzorgingstehuis voor de eerste bewoners van de Noordoostpolder. Ze wilden hun zonen op de akkers zien ploeteren en het graan zien wuiven.”

Het gebouw is nog geen dertig jaar oud en werd destijds met veel overheidsgeld gerealiseerd. De architect memoreert dat de flat nog in uitstekende staat is en dat die best zou ke worden gebruikt voor bewoning.

Vorig jaar trok Bonnema ook al aan de bel bij de gemeente. Toen waren er alleen plannen om De Golfslag te renoveren waarvoor de gemeente een andere architect inschakelde. Bonnema eiste toen op basis van zijn auteursrechten dat de buitenkant van het gebouw onaangetast moest blijven. Doordat de gemeente het gebouw nu wil slopen, wordt dat probleem vermeden.

Bonnema heeft zijn advocaat inmiddels twee brieven laten sturen naar de gemeente Noordoostpolder. Tot op heden heeft hij geen antwoord gehad. Biedt een gesprek geen uitkomst, dan probeert de architect via een kort geding zijn gelijk te halen.

De commissie Verzorgingstehuizen beraadt zich nog over de situatie. Zij rekenen erop dat een vergoeding aan Bonnema moet worden betaald voor het slopen van zijn gebouw. Bonnema gaat niet akkoord met een vergoeding.

De start van het nieuwbouwpo staat gepland voor begin 1997. Architectenbureau Grunstra Architecten Groep BNA uit Bolsward levert de plannen voor het nieuwe verzorgingstehuis en waarschijnlijk ook voor de bijbehorende aanleunwoningen.

Reageer op dit artikel