nieuws

‘Aanscherping arbo-regels onverantwoord’

bouwbreed Premium

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) noemt het onverantwoord om de huidige arboregelgeving verder aan te scherpen. “Te gedetailleerd, vaak onbegrijpelijk, zonder samenhang, elkaar overlappend en deels verouderd.” Met deze woorden kenschetst het AVBB al de huidige-regelgeving, aanscherping daarvan is in de visie van de werkgevers al helemaal uit ten boze. En daarmee staan de werkgevers lijnrecht tegenover de Bouw- en Houtbond FNV die juist pleit voor een aanscherping van de regelgeving en bij een vereenvoudiging voor wantoestanden vreest.

In de visie van het AVBB vormen de strikte regels juist een blokkade voor de verbetering van de arbo-mentaliteit op de bouwplaats. De roep om scherpere regelgeving door de werknemersbonden wordt door het AVBB afgedaan als het zaaien van paniek. “Het AVBB vindt de roep om meer regels een teleurstellende ontwikkeling. Goede arbeidsomstandigheden moeten worden gerealiseerd op de bouwplaats tussen werkgever en werknemer”, aldus het AVBB.

Reageer op dit artikel