nieuws

Aannemer moet beducht zijn op valkuil bij energienorm

bouwbreed Premium

Aannemers zullen zich bewust moeten zijn van de consequenties van de Energie Prestatie Normen (EPN). Vooral degenen die in eigen beheer bouwen moeten bedacht zijn op een valkuil: voor identieke woningen of gebouwen die op verschillende locaties gebouwd worden, ke de energie prestatie-eisen afwijken.

Die waarschuwing liet ir. A.M.S. Weerink (deskundige op gebied van energiebeheersing en bouwfysica bij DGMR Raadgevende Ingenieurs) horen op BouwMECC 95 in Maastricht. Ze deed dat in het door BOB Bouwcentrum Opleidingen belegd seminar ‘Energie Prestatie Normen, valkuil voor de uitvoering?’.

Weersink is als rapporteur betrokken bij het ontwikkelen van Nederlandse Praktijkrichtlijnen, die het tamelijk complex berekenen van de energieprestatie (de mate van energiezuinigheid van een gebouwfunctie) moet vereenvoudigen.

Om de (in het Bouwbesluit verplicht gestelde) energieprestatie daadwerkelijk te verwezenlijken, zal volgens haar bij de aannemers “verhoogde aandacht moeten zijn voor uitvoering van bouwwerken conform het bestek en bestektekeningen”.

Alternatieven toetsen

Aannemers mogen doorgaans gewend zijn te denken in alternatieve oplossingen die bijvoorbeeld goedkoper zijn, maar dan moeten ze “de consequenties daarvan toetsen in het kader van de EPN om vast te stellen of de energieprestatie-resultaten niet in negatieve zin worden beinvloed. Op de wijzigingen moet in principe goedkeuring worden verkregen van Bouw- en Woningtoezicht. Aangetoond moet worden dat het uiteindelijk gerealiseerde gebouw voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit.”

Met de komst van de energieprestatie is het zonder meer toepassen van een andere oplossing er volgens haar niet eenvoudiger op geworden. Steeds weer moet de aannemer zich afvragen wat nog gelijkwaardig is in het kader van de energieprestatie. “Wijziging van de glaskeuze heeft bijvoorbeeld consequenties voor de U-waarde, daglichttoetreding en zontoetreding. Het aanbrengen van een dakkapel op een woning kan consequenties hebben voor de energieprestatie. Beslissingen tot (gebouw)functiewijzigingen in het ontwerp ke zelfs drastische consequenties hebben voor de energieprestatie. Dit geldt bijvoorbeeld als vergaderzalen worden veranderd in kantoorvertrekken”, lichtte ze toe.

Rekening houden

Vandaar dat ze er bij architecten, adviseurs en opdrachtgevers op aandrong met dergelijke aspecten in een vroegtijdig stadium van het ontwerp rekening te houden en enige energieprestatie-reserve in te bouwen in het ontwerpstadium.

Ze wees er in dat verband nadrukkelijk op dat “een bouwplan dat op een bepaalde locatie is gerealiseerd en aan de energieprestatienormen voldoet, op een andere locatie vanwege een wijziging in orientatie niet meer zou ke voldoen. Voor aannemers die in eigen beheer bouwen, is dit met name voor woningen een belangrijk aandachtspunt”.

Ze kondigde tenslotte nog aan dat door NOVEM naar verwachting in januari 1996 zogenaamde variantenboeken zullen worden uitgegeven, waarin een aantal standaard maatregelen-pakketten (bouwkundig en installatietechnisch) is uitgewerkt voor diverse woningtypes, kantoorgebouwen, schoolgebouwen en winkelgebouwen, waarmee aan de energie prestatie-eisen kan worden voldaan.

Reageer op dit artikel