nieuws

Aanbod verzekeraars: halfjaar ziekengeldverzekering

bouwbreed

De verzekeringsmaatschappijen bieden de ondernemers in Nederland een halfjaar lang een ‘uniek’ verzekeringspakket aan voor de loondoorbetaling in het eerste ziektejaar van hun werknemers. Die doorbetaling moet vanaf 1 januari 1996 van kracht worden. Het aanbod houdt in dat individuele werkgevers nooit meer aan verzekeringspremie betalen dan maximaal 2,5 maal de gemiddelde premie in hun bedrijfstak.

Hoe geringer de personeelsomvang van het bedrijf, des te minder de premie wordt afgestemd op de verzuimgegevens van het eigen personeel. Ook al is het verzuim onder het eigen personeel in vergelijking met het doorsneeverzuim in de branche erg hoog, de premie blijft draaglijk, zo beloven de verzekeraars.

De verzekeringspremie per bedrijf zal periodiek worden aangepast aan de verzuimontwikkeling in de voorgaande periode. De premie kan dan omlaag als het verzuim door een goed verzuimbeleid daalt. Juist deze week heeft staatssecretaris Linschoten het wetsvoorstel tot wijziging van de Ziektewet naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin worden werkgevers verplicht met ingang van 1 januari 1996 het loon van een zieke werknemer gedurende een heel jaar door te betalen.

De Ziektewet zal worden gehandhaafd als vangnet voor bepaalde groepen werknemers zoals zwangere werkneemsters, werknemers van wie de werkgever failliet is gegaan, werknemers met tijdelijke contracten, oproepkrachten en uitzendkrachten alsmede zieke werklozen.

Het Verbond van Verzekeraars spoort bedrijven aan om nu al hun bedrijfsverzuimgegevens op te vragen bij de bedrijfsvereniging, die tot 1 januari 1996 na twee (kleinere bedrijven) of zes weken (grotere) nog ziekengeld uitkeert. Dat is nodig, omdat de Eerste Kamer het wetsvoorstel dat loondoorbetaling in het eerste ziektejaar regelt vermoedelijk pas half december behandelt. Dat betekent dat er slechts enkele weken in het oude jaar overblijven voor opstelling van de offerte voor en het afsluiten van de particuliere verzekering.

Reageer op dit artikel