nieuws

Verf verwijderen wordt steeds groter probleem

bouwbreed

Het verwijderen van verf is een nieuw maatschappelijk onderhoudsprobleem. Als er niet snel nieuwe, goedkopere oplossingen worden gevonden voor het verwijderen van verfsystemen van staalconstructies, ontstaan er onveilige en milieutechnisch onaanvaardbare situaties.

Tot deze conclusie komt het adviesbureau Coatings Consultancy Dr. Willemse BV in een rapport dat is opgesteld in het kader van het Innovatiegerichte Onderzoek Programma Verf (IOP-Verf).

Dr. Frans Willemse en ing. Dennis Kuipers hebben onderzocht welke knelpunten er zijn bij het verwijderen van verf van staal door middel van (grit)stralen, afbijten en andere mechanische en chemische methoden.

Honderden guldens

Zij komen tot de conclusie dat er steeds hogere kosten moeten worden gemaakt om volgens de huidige en op korte termijn te verwachten regelgeving in Nederland oude verweerde verf en roest te verwijderen van staal. Het onderzoek richtte zich op de verfverwijdering van staal, maar voor andere ondergronden gelden volgens de onderzoekers vergelijkbare problemen.

De kosten van de verfverwijdering varieren, afhankelijk van het verfsysteem en de ondergrond, van f. 25 tot enkele honderden guldens per vierkante meter, terwijl vroeger voor enkele guldens de oude verflaag kon worden verwijderd.De hoge kosten worden met name veroorzaakt door de voorbehandeling (afscherming en opvang van verfafval en vervuild grit), het verwijderingsproces zelf en de kosten voor de afvoer van vervuild grit en ander afval. Met name de aanwezigheid van giftige antifoulings, teer, chromaten, loodverbindingen en zware metalen bevattende pigmenten leiden tot grote hoeveelheden gevaarlijk afval.

Willemse noemt als voorbeeld de brug over de IJssel bij Zwolle waar de kosten van verfverwijdering oplopen tot f. 200 a f. 300 per vierkante meter. Bij de schuiven van de Oosterscheldekering zijn deze kosten zelfs nog hoger.

De onderzoekers verwachten dat er grote milieu- en veiligheidsproblemen ontstaan als er niet snel een economisch en milieutechnisch verantwoorde oplossing wordt gevonden voor het verwijderen van verf. Anders wordt de hoeveelheid achterstallig onderhoud, die nu al in de miljarden guldens loopt, alleen maar groter. Met name particuliere eigenaren stellen nu hun onderhoud uit of zelfs af, omdat de kosten te hoog oplopen.

Geen onterechte eisen

Een oplossing moet volgens Willemse in de eerste plaats komen van de overheid, die duidelijke en geen onterechte eisen moet stellen. De afschermingstechnieken die moeten worden toegepast lopen bijvoorbeeld volgens hem zo in de papieren, dat de eisen wel iets soepeler zouden ke.

“Uiteraard mogen er geen concessies worden gedaan met betrekking tot de veiligheid van de mensen die het werk uitvoeren. Maar 100 procent afschermen is ook niet nodig. Het milieu kan best wat hebben.”

Daarnaast moeten worden gekeken naar optimale verwijderingstechnieken. Het blijkt namelijk dat in veel gevallen te dure of verkeerde methoden van verfverwijdering worden toegepast.

Om de voorkomen dat het probleem in de toekomst nog groter wordt, moeten ten slotte verfsystemen worden toegepast die geen gevaarlijk afval meer veroorzaken. Dergelijke systemen, zoals epoxyteervrije verven, komen volgens Willemse meer en meer op de markt.

Onderzoek

Voor de verdere toekomst zou er volgens het rapport onder meer wetenschappelijk onderzoek moeten worden gedaan naar alternatieve technieken, zoals de verfverwijdering met behulp van lasers of cryogene technieken.

Daarnaast zouden huidige technieken verbeterd ke worden door bijvoorbeeld op grotere schaal meermalig grit te gebruiken of de doseringen.

In het kader van het IOP-Verf wordt ten slotte ook onderzoek gedaan naar verfsystemen die geen gevaarlijke componenten bevatten en tevens een eigen verwijderingsmechanisme hebben ingebouwd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels