nieuws

Doorgaan met HR-zonnecollectoren heel zinvol

bouwbreed

Het doorgaan met HR-zonnecollectoren heeft wel degelijk zin. Dat blijkt volgens Holland Solar uit een TNO-rapport, dat binnenkort zal worden uitgebracht.

In het rapport ‘Haalbaarheidsstudie Hoogrendement Zonnecollectoren in Nederland’ zijn tien industriele poen onder de loep genomen, waarbij HR-collectoren zouden zijn toe te passen voor droogprocessen, warmwaterbereiding, proceswarmte en dergelijke. De terugverdientijden zijn ervan berekend alsmede de kosten voor primaire energie en de kosten die worden vermeden in verband met een verminderde CO2-uitstoot. Van terugverdientijden is bij dit soort systemen echter bij de huidige gastarieven nog nauwelijks sprake. Deze varieren van 35 tot 65 jaar.

Maar de kosten voor bespaarde primaire energie van ongeveer f. 50 per GJ en de vermeden uitstoot van CO2 ten bedrage van f. 400 per ton, komen op hetzelfde niveau als van de gewone zonneboilers, aldus Holland Solar. Daarbij is wel rekening gehouden met de toekomstige lagere prijzen van zonneboilers.

In principe is er een fors marktpotentieel vaar HR-collectoren, zo blijkt uit de berekeningen. Er wordt uitgegaan van 400000 m2 collectoren, die samen goed zijn voor zo’n 300 TJ. TNO concludeert dan ook, dat het alleszins de moeite waard is zo niet hoog noodzakelijk om het introduceren van hoogrendement zonnecollectoren te stimuleren.

Overstromingen

Sommige wetenschappers schrijven de recente overstromingen in Italie met een schade van 5 tot 15 miljard gulden nu al toe aan klimaatverschuivingen. Hoe dan ook aldus Holland Solar, de CO2 uitstoot die grotendeels wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen leidt ongetwijfeld tot gigantische kosten in de toekomst en tot grote verstoringen van ecologische systemen met alle gevolgen vandien. Er zijn cynici die beweren dat het zover nooit zal komen, omdat de fossiele brandstoffen dan al lang op zijn. De gevolgen van tekorten, die nu al merkbaar worden zullen nog veel rampzaliger zijn. Daarom is elke geinvesteerde gulden om de CO2 uitstoot te verminderen een goed bestede gulden. De introductie van zonnecollectoren op grote schaal kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Het voornoemde rapport zal binnenkort verkrijgbaar zijn bij TNO Bouw te Delft.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels