nieuws

‘Woningbouw in Druten mag dijkversterking niet vertragen’

bouwbreed

De plannen voor de bouw van 250 woningen in Druten zijn zo voorbarig dat daarvoor de dijkverzwaring nabij het terrein van de voormalige steenfabriek Rodruza niet mag worden uitgesteld. Vertraging betekent dat de bewoners komende winter langer gevaar lopen bij hoog water.

Met dit argument pleitte de ‘Vereniging Dijkverbetering Nu’ deze week voor snelle dijkversterking in een beroepszaak tegen de provincie Gelderland voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Aan de orde was het plan voor de versterking van vijf kilometer Waaldijk tussen Afferden en Dreumel. De opdracht is voor f. 12 (exclusief btw) besteed aan een aannemerscombinatie, bestaande uit Midden Betuwe, Oldenkamp en de Hollandse Aannemers Maatschappij.

Weinig concreet

De ‘Vereniging Dijkverbetering Nu’, de Gelderse Milieufederatie, de Landbouwmaatschappij ZMO, de Gelderse Kring van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, enkele landbouwers en het Polderschap Groot Maas en Waal gingen naar de Raad van State omdat de provincie een stuk dijk nabij Druten op verzoek van de gemeente uit het plan gehaald heeft. Het polderschap, dat de dijkversterking regelt, kreeg opdracht binnen twee maanden te onderzoeken of het Rodruza-terrein binnendijks kan worden aangelegd. In het oorspronkelijke plannen van de provincie ligt dit terrein buitendijks.

Volgens de ‘Vereniging Dijkverbetering Nu’ en het polderschap zijn de plannen voor huizen op het Rodruza-terrein te weinig concreet om de versterking van de dijken uit te stellen. De provincie Gelderland meent echter dat de bestemmingsplannen gewijzigd worden om woningbouw mogelijk te maken. Bovendien is de vertraging niet zodanig dat de dijken niet op de in de Deltawet grote rivieren genoemde einddatum van 1 januari 1997 gereed zijn.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laat op korte termijn weten of de provincie mag wachten met dijkversterking bij Druten.

Reageer op dit artikel