nieuws

Woningbeheer Lochem leent Groene Stad Almere f. 7 miljoen Corporaties helpen elkaar aan geld voor woningbouw

bouwbreed

De Nationale Woningraad (NWR) verwacht volgende maand een ‘letter of agreement’ met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te ondertekenen over de invoering van een Nationale Woningbouwlening. Het hiervoor benodigde fonds wordt door de ‘rijkere’ woningcorporaties gevoed. ‘Armere’ corporaties ke vervolgens tegen een lage rente geld voor sociale woningbouwpoen lenen.

Dit zei drs. D. Hamersma, directeur Nationale Woningraad, tijdens de ondertekening van de eerste collegiale financiering tussen twee corporaties. Woningbeheer Lochem leent woningbouwvereniging Groene Stad Almere – 7 miljoen voor de bouw van 58 appartementen. Door deze lening, die een looptijd heeft van tien jaar en waarvoor de Almeerse woningcorporatie zes procent rente moet te betalen, kan de huurprijs van deze woningen onder de – 700 worden gehouden. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw staat borg voor de financiering.

Deze collegiale financiering is door de NWR, die als bemiddelaar is opgetreden, tot stand gebracht. Hoewel de NWR een meer dan warm pleitbezorger is van een dergelijke financieringsvorm van sociale woningbouw, is het volgens directeur Hamersma niet de bedoeling dat de woningraad als intermediair blijft optreden.

Afspraken

“De afspraken met de Bank Nederlandse Gemeenten over de oprichting van een Nationale Woningbouwlening zijn nu in een vergevorderd stadium. De bedoeling is dat corporaties die een hoger maatschappelijk rendement met hun bedrijfsreserves willen bereiken, en daar straks wellicht op zullen worden afgerekend, dit geld bij de Bank Nederlandse Gemeenten in het fonds storten. De BNG leent het vervolgens weer uit aan corporaties die een po met betaalbare huurwoningen willen realiseren maar daarvoor zelf onvoldoende middelen hebben. De ‘rijkere’ corporaties moeten dan wel volstaan met een lager financieel rendement”, aldus Hamersma die overigens wel onderkend dat er “zeker de eerste tijd” meer vragers van geld dan aanbieders zullen zijn. “Dat is natuurlijk ook typisch Nederlands: Als er goedkoop kan worden geleend dan staan we in de rij.”

Desondanks zegt de NWR-directeur er van overtuigd te zijn dat het initiatief een olievlekwerking zal hebben. “We zijn daarom heel blij dat er op zeer korte termijn een collegiale financiering tussen twee corporaties tot stand is gebracht.”

Discussie

De discussie binnen Woningbeheer Lochem om iets te doen met de steeds maar verder oplopende bedrijfsreserve is, zo zegt directeur D. Altena, zo’n half jaar geleden ontstaan. “We hebben toen in eerste instantie gekeken naar een eventuele samenwerking met andere corporaties. Daar zagen wij geen mogelijkheden toe. Toen hebben we onze wens bij de NWR neergelegd waarna het een en ander in een stroomversnelling is geraakt.”

De aanmelding van Woningbeheer Lochem viel bijna gelijktijdig met de presentatie van het Nationaal Programma Volkshuisvesting dat in de zomermaanden door de NWR en het NCIV is gepresenteerd. In dit programma hebben de twee koepels de bouw van 100.000 nieuwe huurwoningen met een maandelijkse huurprijs van ongeveer – 700 vastgelegd. Deze ambitie kan volgens de NWR en het NCIV echter alleen worden gerealiseerd wanneer corporaties zelf in woningbouw investeren. “Of, zoals nu is gebeurd tegen een lage rente geld beschikbaar stellen aan ‘armere’ corporaties”, aldus Hamersma.

Barriere

Overigens benadrukt Altena een “psychologische barriere” te hebben moeten overwinnen om tot deze stap te komen. “Je gaat toch met je geld de stad uit. Daar zijn intern de nodige discussies over gevoerd. We zijn daarom ook blij dat we in een tastbaar po hebben ke investeren. Dat maakte de stap toch iets gemakkelijker.”

Daarmee plaatst de directeur Woningbeheer Lochem indirect zijn vraagtekens bij het welslagen van een Nationale Woningbouwlening. “Ik denk dat ik nog twee keer na zou hebben gedacht eer ik de – 7 miljoen alleen maar bij de BNG had hoeven te brengen. Ook al heb je niets over de bouwplannen te zeggen toch is er nu het gevoel dat je er actief aan hebt bijgedragen.”

Beleggen

Hamersma: “Ik kan mij voorstellen dat men moeite heeft om een dergelijke stap te maken. Aan de andere kant is het niets anders dan beleggen op de wijze die veel corporaties nu al doen. Alleen weet je als corporatie nu dat het geld in sociale huurwoningen wordt gestopt.”

Het po waarin Lochem – 7 miljoen steekt betreft 58 appartementen. “De complexen maken onderdeel uit van een totaal po van 190 woningen die in de Regenboogwijk worden gebouwd”, aldus drs. J.W. de Vletter, directeur van Woningbouwvereniging Groene Stad Almere. Hij is verheugd over de wijze waarop de een op een lening tot stand is gebracht. “We hadden de woningen toch wel gebouwd maar dan zouden we op de reguliere kapitaalmarkt hebben moeten lenen. Het mag duidelijk zijn dat je dan niet op een huurprijs van rond de – 700 uitkomt maar aanzienlijk hoger.”

Reageer op dit artikel