nieuws

VVD Amsterdam pleit voor ‘bomvrijverklaring’

bouwbreed

De VVD wil dat de gemeente Amsterdam opdracht geeft de vliegtuigbommen die sinds de Tweede Wereldoorlog onder de hoofdstad liggen, te verwijderen als ze een gevaar vormen. De VVD wil dat zo snel mogelijk een systematische controle plaatsvindt om gevaarlijke situaties te voorkomen. Onder meer dient te worden gekeken naar ontploffingsgevaar en doorroesten van de poielen.

De liberalen in de hoofdstad menen dat bij werkzaamheden niet voldoende rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van niet ontplofte bommen, hoewel de lokatie van poielen wel bekend is. Stedelijk Beheer heeft een kaart met lokaties die voor een deel is gebaseerd op uitlatingen van een Duitse legerofficier.

Op een zogenoemde bommenkaart uit 1988 staan veertien lokaties aangegeven, waaronder de Herengracht en de drukke Kinkerstraat. “Maar het is niet zeker of deze kaart compleet is, misschien liggen er nog wel allerlei verrassingen in de grond”, aldus Raadslid Van Wijk.

Hij vindt het vooral onthutsend dat als soms ergens gebouwd wordt er bij toeval door ambtenaren op wordt gewezen dat er bommen liggen. De actieve opsporing van bommen is enkele jaren geleden wegens bezuinigingen gestopt. De VVD acht het gewenst dat analoog aan een ‘schone grondverklaring’ er ook een ‘bomvrijverklaring’ komt, zodat eigenaren niet onverhoeds voor verrassingen komen te staan.

Reageer op dit artikel