nieuws

Uitbreiding van havens rond Noordzeekanaal

bouwbreed

De havens rond het Noordzeekanaal moeten worden verbeterd en uitgebreid. Dit is noodzakelijk om de groei van de werkgelegenheid in deze regio te stimuleren. Door de havens geschikt te maken voor industrieen, distributiebedrijven en op- en overslagondernemingen ke hier in de toekomst 36.000 arbeidsplaatsen bijkomen. De kosten bedragen tussen f. 3,5 en f. 4 miljard. Het rijk moet hier f. 2,1 tot f. 2,6 miljard aan bijbetalen.

Dit schrijft de commissie Andriessen in het rapport ‘Samen werken aan ruimte voor economische groei in het Noordzeekanaalgebied’. “De haven is een motor voor economische groei en werkgelegenheid”, aldus een toelichting van de provincie Noord-Holland. “Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) dient al het mogelijke te doen om extra, vooral ‘natte’, bedrijfsterreinen beschikbaar te maken.”

Volgens de commissie moeten bestaande bedrijventerreinen opnieuw worden ingericht terwijl twee nieuwe havens moeten worden aangelegd. Daarnaast moeten er een verbingsweg komen vanaf woningbouwlocaties in de Haarlemmermeer via Spaarndam naar het Alkmaardermeer.

Ook adviseert de commissie om de IJ-geul te verdiepen en een extra middensluis aan te leggen zodat deze geschikt worden voor grotere schepen. Door de infrastructuur te verbeteren moet het havengebied ook via land beter bereikbaar worden. Inmiddels heeft de Stuurgroep Samenwerking Havens Noordzeekanaalgebied een plan van aanpak opgesteld voor de periode tot 2015. Ook heeft de stuurgroep geinventariseerd waar nieuwe bedrijventerreinen ke worden ontwikkeld. “Het NZKG dienst daarbij te streven naar een zuinig en intensief gebruik van de schaarse ruimte en een duurzame ontwikkeling van het gebied”, aldus de provincie.

Reageer op dit artikel