nieuws

Trilling asfalt-afwerkmachine gevaarlijk voor personeel

bouwbreed

De ‘balkman’ en de machinist op de asfalt-afwerkmachine ke ernstige klachten overhouden aan de trillingen waaraan zij tijdens het werk blootstaan. Dit kan worden voorkomen door het nemen van een aantal, relatief simpele, maatregelen.

Dat meldt de Vereniging tot Bevordering van Werken met asfalt (kortweg VBW-Asfalt) in haar periodiek, naar aanleiding van twee recentelijk verschenen onderzoeken.

Hernia, afwijkingen aan het maag/darmkanaal en degeneratie van de wervelkolom zijn de ernstigste effecten die zich als gevolg van het langdurig blootstaan aan trillingen, veroorzaakt door de afwerkmachine in de wegenbouw, ke voordoen.

Op de korte termijn ke de trillingen effecten hebben op het gehoor- en evenwichtsorgaan. Ze ke ook een verhoogde spieractiviteit en een vermindering van het gezichtsvermogen veroorzaken.

De bedieners van de asfaltafwerkmachine worden tijdens het uitoefenen van hun beroep een groot deel van de tijd blootgesteld aan trillingen. Met name de achterzijde van de machine, waarop de ‘balkman’ (staande op een plank) zich bevindt, wordt in beweging gebracht door de stampmessen en vibratoren die moeten zorgen voor de voorverdichting van het asfalt. De bewegingen worden ook overgebracht naar de machinist die zijn werk voornamelijk zittend uitvoert.

De mate waarin het asfalt wordt voorverdicht blijkt een belangrijke rol te spelen in de schadelijkheid van de trillingen. Een lagere voorverdichting (85% of lager) kan er voor zorgen dat de trillingen de maximaal toelaatbare waarden niet overschrijden. De lagere voorverdichting kan overigens worden gecompenseerd door extra walsgangen. In alle gevallen kan de vereiste eindverdichting worden bereikt.

Trillingdempers

De onderzoekers komen tot de conclusie dat er voor het welzijn van het bedieningspersoneel maatregelen nodig zijn om de trilling te verminderen.

Voor de machinist is het van belang de zitplaats aan te passen door het aanbrengen van trillingdempers onder zijn stoel. Voor de balkman moet een oplossing worden gezocht in het onafhankelijk ophangen van een voetplaat boven de afwerkbalk, het isoleren van het middendeel van de trilbalk door middel van rubbers en in automatisering van de hoogteregeling.

Op het organisatorische vlak bevelen de onderzoekers aan voorlichting te geven aan de werknemers over de effecten op de gezondheid van trillingen. Ook zouden bedieningsinstrumenten zodanig moeten worden geplaatst dat men niet of nauwelijks op de balk hoeft te staan.

VBW-Asfalt meldt dat over de technische bronmaatregelen al overleg is gevoerd met de producenten van machines. Een en ander heeft geresulteerd in aanpassingen van de nieuwe generatie spreidmachines die al te zien waren op de Bauma 1995.

Een woordvoerder laat verder weten dat er op steeds grotere schaal wordt gewerkt met nucleaire apparatuur die exact kan meten welke verdichting is verkregen. Hierdoor ke de trillingen tot een minimum beperkt worden.

Reageer op dit artikel