nieuws

Tommel: sneller besluiten over woningaanpassingen

bouwbreed

Staatssecretaris Tommel gaat er bij zijn collega Terpstra van Welzijn op aandringen de beoordelingsprocedure voor woningaanpassingen voor gehandicapten sterk te verkorten. Nu loopt die in sommige gevallen op tot twee jaar. Tommel gaat Terpstra vragen of de periode niet kan worden beperkt tot maximaal een jaar.

De Tweede Kamer debatteerde donderdag over wijziging van de huurprijzenwet. De verandering betreft de kosten van woonvoorzieningen voor gehandicapten. Woningeigenaren moeten 25% van die kosten voor eigen rekening nemen. Dat levert problemen op bij verhuurders, omdat de extra kosten boven de f. 45.000 niet mogen worden doorberekend in de huurprijs.

Na de wetswijziging mag dat wel. In de praktijk blijkt dat het om hooguit enkele tientallen mensen gaat. Vorig jaar kregen slechts vijftien gehandicapten te maken met huurverhogingen, die overigens wel opliepen tot honderd gulden per maand. Tommel verwacht dat dit jaar dertig a veertig mensen een fors verhoogde huurprijs moeten gaan betalen, nadat hun woning is aangepast.

De Kamer heeft niet zoveel problemen met de wetswijziging, maar vindt dat er iets moet worden gedaan aan de wachttijd voor de beoordeling. Fermina (D66) stelde dat die wachttijd kan oplopen tot 24 maanden.

Hij dreigde met een motie om de periode sterk te bekorten, maar diende die niet in toen bleek dat Tommel zelf ook groot voorstander is van een kortere wachttijd. Tommel kondigde aan bij Terpstra te zullen aandringen op snel overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en met de Ziekenfondsraad. De gemeenten en de ziekenfondsen zijn de beoordelende instanties. Naast het onnodige leed dat mensen wordt aangedaan, is er volgens Tommel ook sprake van geldverspilling. Mensen bivakkeren noodgedwongen langer in een (duur) verpleeghuis of revalidatiecentrum, omdat ze zonder de woningaanpassingen niet zelfstandig ke wonen.

Motie

De kamerleden hadden ook moeite met de tijd die de vergoeding van de kosten in beslag neemt. Volgens PvdA-kamerlid Van der Burg moeten mensen soms twee tot drie jaar dertig- tot zestigduizend gulden voorfinancieren. Tommel zegde toe er bij de Ziekenfondsraad op aan te dringen de uitbetaling sneller te laten plaats hebben. Van der Burg kreeg zware kritiek van de andere fracties in de Kamer, toen ze de staatssecretaris sommeerde binnen een week te zeggen hoe hij een motie uit 1993 wil gaan toepassen. Volgens die motie had er voor 1 oktober 1993 een maximum moeten worden gesteld aan de hoogte van de huurprijsverhoging. CDA, D66 en VVD vonden dat het PvdA-kamerlid zwaar overdreef door zo’n heibel te maken over uitvoering van de motie. Biesheuvel (CDA): “Als u vindt dat die motie zo belangrijk is, had u op 2 oktober ’93 in actie moeten komen. Nu u twee jaar heeft gewacht, mag u de staatssecretaris ook wel wat meer tijd gunnen.”

Reageer op dit artikel