nieuws

Tommel rekent op corporaties bij grote stedenbeleid

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Tommel verwacht veel van de bijdrage die corporaties gaan leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in buurten en wijken. “Ik ga ervan uit dat ze in actieve zin meedoen.”

Zoals bekend hecht het paarse kabinet veel belang aan de verbetering van de leefbaarheid in met name de oudere wijken van de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Daartoe is onder andere het Grote Stedenbeleid tot ontwikkeling gebracht.

Vanaf 1996 wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken structureel – 20 miljoen uitgetrokken voor leefbaarheid en de stimulering van de stadseconomie, waarvan de helft voor de grote steden is bestemd. Van corporaties wordt eveneens een financiele bijdrage aan een beter woon- en leefklimaat verwacht. Om hen daartoe in staat te stellen heeft Tommel inmiddels een aanpassing van het Besluit Beheer Sociale Huursector aangekondigd.

Reageer op dit artikel