nieuws

Tommel gaat met bouwbeleid verder op ingeslagen weg

bouwbreed

Doorgaan op de ingeslagen weg. Dat lijkt het motto van coordinerend bouwbewindsman Tommel voor 1996. In de begroting van VROM wordt geen nieuw beleid geformuleerd, maar slechts een overzicht gegeven van lopende activiteiten. De begroting meldt dat inmiddels gestructureerd overleg met de bouw tot is stand gebracht, dat het Centrum Ondergrond Bouwen is begonnen, en dat men op het gebied van regelgeving, deregulering, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt vorderingen heeft gemaakt, waarmee in 1996 wordt doorgegaan.

Tevens wordt de inventarisatie van structurele problemen bij het nastreven van continuiteit in de bouwproduktie voortgezet. In 1995 heeft de sector hier een bescheiden begin mee gemaakt, nu wordt nagegaan of de overheid hieraan een bijdrage kan leveren.

Aan het werken met prestatiecontracten is in 1995 al de nodige aandacht geschonken, bekeken wordt nu hoe hier in de komende jaren mee omgegaan moet worden. Met betrekking tot de leerlingbouwplaatsen zal het beleid van voorgaande jaren worden gecontinueerd.

Verder wordt onderzocht of een bouwattache kan worden gestationeerd in Duitsland, gezien het feit dat dit het belangrijkste land is voor Nederlandse Bouwexporteurs. Tenslotte zal het initiatief worden genomen voor presentaties van het Nederlandse bouwbedrijfsleven in de buurlanden van Nederland, en in enkele Middeneuropese landen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels