nieuws

Tommel: Bouwwerken voldoen aan Bouwbesluit

bouwbreed

Staatssecretaris Tommel heeft kennis genomen van het rapport van TNO-Bouw over de mate, waar in de praktijk met het Bouwbesluit wordt gewerkt. Hij ontkent overigens dat uit dit onderzoek is gebleken dat een groot aantal bouwwerken niet aan de geldende voorschriften zou voldoen.

Dat blijkt uit zijn antwoorden op Kamervragen van het VVD- Tweede Kamerlid mevr. Verbugt. Zij putte daartoe uit een publikatie van deze krant, waarin uitvoerig verslag wordt gedaan van dit nog niet gepubliceerde TNO-rapport.

Uit dat rapport blijkt overigens wel dat bijna 20 % van de bouwwerken niet aan de voorschriften voldoet aan een of meerdere voorschriften uit het Bouwbesluit. Zo’n was slechts in 13 % van de onderzochte gevallen de sterkte van de hoofddraagconstructie gecontroleerd en bleek een kwart niet aan de sterkte-eis te voldoen.

De in het Bouwbesluit opgenomen voorschriften over de brandveiligheid worden volgens TNO Bouw in 12 % van de onderzochte gevallen niet nageleefd. Het beperken van het ontstaan van brandgevaarlijke situaties scoort zelfs helemaal slecht.

Wel onderschrijft Tommel de conclusie van TNO dat er sprake is van onbekendheid met het besluit in de praktijk, dat er sprake is complexe regelgeving en onnodige verschillen met overeenkomstige voorschriften.

“Soortgelijke signalen hebben mij ook langs andere weg bereikt. In de komende evaluatienota zal ik concreter ingaan op de diverse onderzoeksresultaten en andere signalen uit de bouwpraktijk, de conclusies die ik daaruit trek en de beleidsvoornemens”, aldus Tommel die zich bereid toont voorstellen te doen die knelpunten ke wegnemen.

Reageer op dit artikel