nieuws

Studiedag over signalering van wijkontwikkelingen

bouwbreed

‘Kijk op de wijk’ is de titel van een studiedag die op 1 november in de aula van de TU Delft wordt gehouden. Tijdens deze dag wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken bij signalering en monitoring van de ontwikkelingen in bepaalde wijktypen.

Instrumenten in dat kader ke een belangrijk hulpmiddel zijn bij het nemen van maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid, de sociale veiligheid en de volkshuisvesting.

Er zal worden nagegaan hoe signalerings- en monitoringsystemen zo betrouwbaar en eenvoudig mogelijk ke worden ingezet. Ook de praktijkervaringen van een aantal gemeenten komen aan de orde. De organisatie van de studiedag is in handen van het onderzoeksinstituut OTB in Delft.

Reageer op dit artikel