nieuws

Straatwerk in gezonde banen

bouwbreed

Het machinaal straten is niet meer zo jong als in het algemeen wordt gedacht. Al in 1962 liet het Polygoon-journaal de eerste in Nederland ontwikkelde bestratingsmachine zien. Hiermee werden speciaal voor dit doel door Rheden Beton geproduceerde profielklinkers machinaal gelegd. In de 32 jaar daarna verschenen, na een geruime periode van betrekkelijke rust in de ontwikkeling van het mechanisch straten, in steeds sneller tempo verschillende nieuwe generaties machines en technieken voor machinale verwerking van klinkers en vielen tevens belangrijke mijlpalen en bijzondere gebeurtenissen in het machinaal straten op te tekenen. Met behulp van een stenenlegmachine op rupsonderwagen worden met de hand ingevoerde speciale profielstaartklinkers en kantstenen machinaal gelegd. Deze proefneming op het terrein van Rheden beton bleek een aanzet tot een veranderend denken in het traditionele straatmakersvak.

LBS realiseert op het ECT-terrein het eerste omvangrijke machinale bestratingspo met de zelf ontwikkelde Delta S-machine met klem.

Tijdens het tweede internationale congres over betonstraatsteenverhardingen in Delft maken velen uit binnen- en buitenland kennis met machinaal straten op de ECT-terminal en via een praktijkdemonstratie voor het TU-gebouw.

Geveke en Schaeff introduceren bestratingsmachines die met vacuum-techniek werken.

Hulpstukken voor het tillen en plaatsen van betontegels en betonbanden met de vacuum-techniek worden geintroduceerd

Op 22 april 1988 slaagden D. Jordaan uit Berkel/Rodenrijs, N. de Wever, J.B. Moonen, G. van Wijngaarden, C. Schoots en R. Mulder uit Rotterdam en A. Versendaal uit Dordrecht, allen in dienst van de Gemeente Werken Rotterdam, erin een oppervlakte van 1201 m2 machinaal te bestraten binnen een werktijd van 8 uur. Dit record wordt opgmen in het Guinness Book of Records.

Rotterdam schaft eerste kleine bestratingsmachine van Duitse origine aan en gaat er consequent mee aan de slag.

In Rotterdam wordt een proef genomen met het leggen van pakketten van 11 betontegels in halfsteensverband.

De gemeente Den Haag, steenfabrikant De Bylandt en straatmakersbedrijf Ouwejan BV demonstreren gezamenlijk het machinaal straten met gebakken klinkers. De Haagse De Sillestraat vormt de buhne waar het machinaal verwerken van deze klinkers voor het eerst wordt beproefd. Vier medewerkers van de Mosinzshstroi, de Moskouse Dienst Openbare Werken, zijn hiervan getuige.

Met een vacuum-hefinrichting worden in Amsterdam aan de Apollolaan behalve betonklinkers ook trottoiretegels mechanisch verwerkt.

Rotterdam legt de een miljoenste vierkante meter machinaal straatwerk.

Tweede prijs (Eimert Sinooprijs) van de Bouw- en Houtbond FNV voor de Skidster van Van de Hanenberg Wegenbouwmaterieel als hulpmiddel voor het arbeidsvriendelijk stellen van zwaardere bestratingsprodukten.

Na een eerste proefneming medio 1991 wordt in het voorjaar 1992 in de gemeente Rotterdam het mechanisch herstraten aan de praktijk getoetst. Op een door Ouwejan BV met de afdeling wegen van Rotterdam ontwikkelde mobiele legtafel worden gebruikte klinkers weer in verband gelegd en met de Schaeff bestratingsmachine opnieuw gevlijd.

Arie Laarakkers demonstreert in Sambeek zijn vinding op het gebied van bestratingsmaterieel; de keperverbandvlijmachine.

1994: Beproeving in Amsterdam van machine van Laarakkers die niet met pakketten werkt, maar stenen over de hele wegbreedte in keperverband legt.

Congres ‘Straatwerk in gezonde banen’, speciaal over machinaal straatwerk.

Zelfs het pakketeren van gebruikte klinkers, zowel betonnen als gebakken, in rechte pakketten of in verschillend verband en het opnieuw machinaal verwerken ervan gaat tot de mogelijkheden behoren. Het is weer de gemeente Rotterdam die Ouwejan v.o.f. de ruimte biedt deze machine op een bestratingspo te beproeven.

1994 : Oprichting Vereniging Machinaal Straten. (VMS) Van links naar rechts: de heer Verlaat van LBS BV uit Ridderkerk, toenmalig voorzitter J. de Pender, huidig voorzitter ing. C.W.A. Geense Gemeente Rotterdam, G, Prins van straatmakersbedrijf G. van Dijk uit Genemuiden, J. Ouwejan van Ouwejan v.o.f., Nieuwegein, H.W. Tuenter van Tuenter bestratingsbedrijf BV, Westendorp en G.J. Visscher van Visscher Bestratingen uit Oldebroek.

Sinds 12 augustus 1994 is het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet en de EG-kaderwet betreffende Veiligheid, Gezondheid en Welzijn voor Bouwplaatsen in de Nederlandse ARBO-wet verwerkt. Met ingang van dat jaar is tevens de wet Terugdringing Ziekteverzuim en de Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheid Volume van kracht De discussie rond het WAO-gevoelige straatmakersvak is hierdoor nog actueler geworden.

De Inspectie van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) zal de bestratingsbranche gaan onderzoeken, en trachten in samenwerking met de branche tot oplossingen te komen. De straatmaker is en blijft als ambachtsman binnen de bouwnijverheid onmisbaar.

Derhalve rijst de vraag, op welke wijze de arbeidsomstandigheden van de straatmaker ke worden verbeterd teneinde het hoge ziekteverzuim, de bovengemiddelde WAO-instroom en de daarmee verband houdende overheidslasten te verminderen. Mechanisch straten kan in veel gevallen de oplossing zijn. De vakdagen ‘Straatwerk in Gezonde Banen’geven onder meer een beeld van de technische kwaliteiten, de toepassingsmogelijkheden en de kosten van machinale aanpak. Daarnaast wordt een breed scala van hulpmiddelen en verwerkingsmethoden gedemonstreerd.

Reageer op dit artikel