nieuws

Stichting gaat Technoport Europe Beek exploiteren

bouwbreed

De Stichting Maastricht Airport Area Development Company (MADC) in oprichting, gaat het zwaar verlies gevende 35 ha grootte luchtvaartgebonden bedrijventerrein Technoport Europe Beek en het bedrijventerrein van de luchthaven Maastricht Aachen Airport exploiteren. De stichting wordt gevormd door de Limburgse Industriebank Liof Maastricht, de Provincie Limburg, het Stedelijk knooppunt Heerlen-Maastricht en de luchthaven zelf.

Niet bekend

Gedacht wordt om een deel van de lasten af te wentelen op de vliegveldgemeenten. Om groter onheil te voorkomen hebben B en W van Beek zelf het initiatief genomen en hulp ingeroepen. In de afgelopen acht jaar is slechts 6 ha verkocht. De renteverliezen (jaarlijks een miljoen gulden) veroorzaakt door de resterende 29 ha braakliggende dure bouwgrond -kostprijs f. 100 tot f. 175 per m2- hangen Beek als een molensteen aan de nek. Tevens heeft Beek Kolpron Consultants in Rotterdam ingeschakeld voor advies in de verkoopprijzen van de bouwkavels. Volgens een woordvoerder van Beek adviseert Kolpron een lagere m2-prijs.

Het rapport moet nog in de raad behandeld worden. Beek wijdt de hoofdoorzaak van het debacle rond Technoport Europe aan het uitblijven van de Ministeriele beschikking waardoor de Oostwestbaan kan worden aangelegd. De gemeentelijke woordvoerder zegt dat er wel kandidaten voor een vestiging op Technoport Europe zijn; twee bedrijven hebben een optie genomen op totaal 3,5 ha, maar zij eisen eerst zekerheid rond de aanleg van de nieuwe baan. Tevens weigeren GS van Limburg toestemming te geven aan niet-luchtvaartgebonden bedrijven om zich te vestigen op Technoport Europe. Beek zelf is daar wel voorstander van.

Reageer op dit artikel