nieuws

Sociale partners bepleiten verbinding cao’s van 1996

bouwbreed

De centrale organisaties van werkgevers en werknemers doen er alles aan om minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ertoe te bewegen ook volgend jaar de collectieve arbeidsovereenkomsten gewoon aan hele bedrijfstakken op te leggen.

Hun voornaamste inzet voor het Najaarsoverleg, dat is voorzien voor eind oktober, is dat de bewindsman afziet van zijn voornemen cao’s te toetsen op hun werkgelegenheidseffect voor laag- en ongeschoold werk, alvorens ze algemeen verbindend te verklaren.

Melkert haalde afgelopen weekeinde opnieuw zijn dreigement van stal om cao’s alleen algemeen verbindend te verklaren als daarin voldoende afspraken zijn gemaakt over invulling van de laagste loonschalen. Uit onderzoeken blijkt wel dat er in de meeste cao’s nieuwe schalen zijn ingevoerd tussen het minimumloon en de tot dan toe geldende laagste loonschaal, maar volgens minister Melkert wordt daar niet of nauwelijks gebruik van gemaakt.

‘Te vroeg’

Als een cao niet algemeen verbindend wordt verklaard, dan geldt hij in beginsel alleen voor werknemers en bedrijven die zijn georganiseerd in een vakbond of een werkgeversorganisatie.

Volgens de vakbeweging is het nog veel te vroeg om te ke beoordelen of die lage loonschalen al dan niet tot extra werk hebben geleid.

De cao’s zijn voor een goed deel nog tamelijk recent en hebben hun uitwerking nog nauwelijks ke realiseren, zo luidt de redenering. Anderhalve week geleden liet VNO-NCW-voorzitter Rinnooy Kan zich op een persconferentie in soortgelijke bewoordingen uit.

Reageer op dit artikel