nieuws

Schipperskerk vreest ‘wateroverlast’

bouwbreed

Bewoners van het gehucht Schipperskerk (gemeente Born) en het anti-grindcomite in de omgeving van de Maas zijn bezorgd over de overlast die, gedurende vijftien jaar, ontstaat bij het uitdiepen van de Maas volgens het plan Boertien 2 en de bouw van een overslagstation en brekerinstallatie in Schippersweert voor het transport van 35 miljoen ton grind. De opbrengst van het grind wordt besteed aan het terughalen van de natuur in het Maasdal en dat hoeft voor de bewoners niet zo nodig.

Zij willen het circa 200 ha grote gebied dat in de nabijheid van Schipperskerk na afgraving ontstaat bemalen en vrezen dat er straks kwelwater uit de enorme plas zal doorlekken met alle gevolgen van dien. Projectleider Leo Schoutens, die namens het ministerie van Landbouw en Visserij aan het pobureau Grensmaas is verbonden, heeft begrip voor de zorgen van de bewoners. “Maar er zal toch in het gebied gewerkt moeten worden.” Volgens Schoutens is het nog geen uitgemaakte zaak dat al het grind en zand het overslagstation in Schipperskerk passeert. “Er is nog een optie; de bouw van drie overslagstations bij Itteren, Urmond en Schipperskerk. Het mer-rapport, dat in uitvoering is en in juni 1996 gereed moet zijn, moet hierover duidelijkheid verschaffen.”

Reageer op dit artikel