nieuws

Schinnen onteigent grond voor nieuwe opritten A76

bouwbreed

De gemeente Schinnen heeft een onteigeningsprocedure ingezet betreffende negen percelen grond. Schinnen heeft de grond nodig voor het aanleggen van nieuwe opritten van en naar de A76 en de aanhaking van de toevoerweg naar de regionale afvalverwerking stort Nagelbeek. Met de eigenaren c.q. gebruikers slaagde de gemeente er niet in de zaak in der minne te schikken.

Tegen het onteigeningsplan zijn vijf bezwaarschriften ingediend. Reclamanten betwijfelen de noodzaak van deze infrastructurele operatie omdat het publiek belang bij het voornemen tot onteigening niet voldoende concreet zichtbaar en onomstotelijk vaststaat. Gewezen wordt op perspublicaties waarin Gedeputeerde J. Tindemans twijfels uitspreekt omtrent de benodigde stortcapaciteit in Limburg. B en W van Schinnen adviseren de raad die 14 september vergadert de bezwaren ongegrond te verklaren.

Reageer op dit artikel