nieuws

Ruim duizend nieuwe huizen in plan Sijtwende in Voorburg

bouwbreed

In Voorburg wordt een nieuwe wijk gebouwd met 1000 tot 1050 woningen. Maximaal 50 procent van de nieuwbouw bestaat uit gestapelde bouw. De woningen worden gebouwd rond de Verlengde Landscheidingsweg.

Als het plan wordt uitgevoerd zal het woningtekort binnen de Zuid-Hollandse gemeente grotendeels ke worden opgevangen.

Dit blijkt uit het voorlopige bestemmingsplan Sijtwende. Het plan wordt binnenkort aangeboden aan de Provinciaal Planologische Commissie en daarna buigen Gedeputeerde Staten zich over het bestemmingsplan. Sijtwende bestaat uit vijf deelgebieden. Per gebied zijn maximale aantallen woningen vastgesteld. “Daardoor is het mogelijk tegenvaller bij de realisatie in een van de deelgebieden in een ander deelgebied op te vangen”, aldus een toelichting van burgmeester en wethouders. In elk deelgebied zullen tussen 100 en 350 woningen verrijzen.

Centraal in het bestemmingsplan staat de aanleg van de Noordelijke Randweg Haagse Regio (NORAH). Deze is belangrijk voor onder meer de ontsluiting van Leidschenveen. “Daarnaast brengt de NORAH, uitgevoerd volgens plan Sijtwende, een minimale aantasting van het woon- en leefklimaat met zich mee”, aldus een gemeentetoelichting.

Aanvankelijk was er een begrotingstekort van f. 29 miljoen. Inmiddels is onderzocht hoe dit tekort kan worden opgelost. “Dit levert in globale zin een eerste beeld op van de financiele uitvoerbaarheid”, aldus een toelichting van B en W.

Het college denkt het tekort te ke oplossen door onder meer subsidies aan te vragen en de kosten van de NORAH te drukken. Bohemen Vastgoedontwikkeling uit Voorburg en Koninklijke Volker Stevin uit Zoetermeer hebben het plan ontwikkeld.

Reageer op dit artikel