nieuws

Restanten fort Texel te kijk

bouwbreed

Op woensdag 27 september vanaf 15.00 uur ke geinteresseerden de opgravingen bekijken bij het fort Oude Schans op Texel. De provincie Noord-Holland is daar op verzoek van amateurarcheologen sinds 4 september bezig met opgravingen na sporen van de verdwenen binnenbebouwing van de Oude Schans in de bodem.

Wat tot dusverre bloot is gelegd zijn resten van een voormalig poortgebouw en van een uitgebreide drinkwatervoorziening. Die bestaat uit een waterput, een waterkelder en een overwelfde watertoevoer. Ook zijn twee beerputten gevonden. De fortificatie op Texel dateert uit de tachtigjarige oorlog en werd zowel in de 17e eeuw als in de Napoleontische tijd uitgebreid. In de dertiger jaren ging een groot deel verloren door dijkophoging.

Het overgebleven gedeelte is nu een rijksmonument en eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten. Op dit moment wordt het gebouw met provinciegeld grondig gerestaureerd.

Reageer op dit artikel