nieuws

Politici strijden om laskampioenschap

bouwbreed Premium

Op Het Plein, vlakbij het Binnenhof in Den Haag, zijn gisteren de Nationale Laskampioenschappen voor politici gehouden. De inschrijving van de 1000ste deelnemer aan de lasopleiding voor werklozen was de aanleiding tot het feestje. Winnaar van de wedstrijd was het Tweede Kamerlid mevrouw J. Liemburg (PvdA). Staatssecretaris Netelenbos eindigde op de derde plaats.

Opeens spuit het lasapparaat vonken. De hand van Wim Deetman schokt even, maar dan gaat hij onverschrokken verder met het lassen van een stuk metaal. De voorzitter van de Tweede Kamer draagt voor de gelegenheid een veiligheidsmasker en sterke rode handschoenen. Hij is voorzitter van een jury die de laswerkstukken van zeventien politici moet beoordelen. De volksvertegenwoordigers doen mee aan de Nationale Laskampioenschappen voor politici die dinsdag zijn gehouden in Den Haag. Voordat Deetman een oordeel uitspreekt over de werkstukken van zijn collegae wil hij eerst zelfs iets gepresteerd hebben op dit gebied, zo licht hij toe.

In zeventien opleidingscentra worden werklozen in drie maanden opgeleid tot lasser. Het gaat hierbij zowel om het autogeenlassen als het moeilijkere fotolassen. Het initiatief voor de opleiding werd genomen door vijf sociale partners in de Metaal- en Elektrotechnische Industrie, zoals de Industriebond FNV en de VHP Metalelektro. De eerste werklozen werden in 1993 opgeleid. Volgend jaar moeten circa 1500 deelnemers de cursus hebben gevolgd. Circa zeventien politici zegden toe om ter gelegenheid van de duizendste deelnemer mee te doen aan de kampioenschappen. De enkeling die op het laatste moment verhinderd bleek te zijn, zorgde voor een vervanger.

Werkgelegenheid

Van de cursisten van de lasopleiding behaalt 85 procent een diploma en wel 17 procent het basisdiploma, 51 procent het diploma voor gevorderden en 17 procent het diploma fotolasser. De leeftijd van de deelnemers is tussen 18 en 50 jaar, 50 procent van de deelnemers is van buitenlandse afkomst en 2 procent bestaat uit vrouwen. Nadat de cursus is afgerond vindt zo’n 50 procent van de deelnemers een baan. Een teleurstellend resultaat, oordeelde Ties Hagen, van het hoofdbestuur van de Industriebond FNV. Hij stelde voor om afspraken die tussen de FNV en de werkgeversvereniging FME zijn gemaakt met betrekking tot werkervaringsplaatsen, moeten worden uitgebreid tot lassers. Aan deelname aan een werkervaringspo is een ‘bemiddelingstraject’ verbonden en daardoor ke werklozen eerder aan de slag, aldus Hagen. “Goed opgeleide mensen zijn binnen onze bedrijfstak altijd nodig”, reageerde FME voorzitter J.L. van den Akker. “Dat was zo, dat is zo en dat zal zo blijven. Opleiden is een voorwaarde om kans te maken op werk, zo simpel is dat.”

Oefenen

De cursisten hebben uiteenlopende achtergronden. Sommigen zijn nauwelijks geschoold, anderen hebben een lagere of middelbare technische opleiding en enkelen hebben het hoger beroeps onderwijs voltooid. M. Schaap, die zich als 1000ste liet inschrijven, heeft meer dan 20 jaar gevaren. Hij had al enige ervaring omdat op de schepen waarop hij werkte bijvoorbeeld wel eens baggerpijpen werden gelast. “Het echte fijne laswerk ga ik nu leren”, aldus Schaap.

Ook de politici hebben leren lassen, zegt G. van Rooij. Hij leidt bij het Aval lasinstituut in Rotterdam cursisten op en is nauw betrokken bij de organisatie van de wedstrijd. “Deetman heeft een hele dag les gehad, maar ook andere kamerleden hebben een cursus gevolgd. Ze waren zeer geinteresseerd.”

De juryleden, onder wie ook vakbondsman J. Stekelenburg, buigen zich over de werkstukken van de volksvertegwenwoordigers. Enkelen vallen af omdat ze er zo op het eerste gezicht niet zo sterk uitzien. Uiteindelijk blijkt kamerlid mevrouw Liemburg als beste uit de bus te komen, op de voet gevolgd door D.W. de Cloe (PvdA) en staatssecretaris Netelenbos. Resteert de vraag waarom nu juist Wim Deetman werd aangetrokken als voorzitter van de jury? “Vanwege mijn ondeskundigheid”, zegt de politicus bescheiden. “Ondeskundigheid garandeert in dit geval een onafhankelijk oordeel.”

Reageer op dit artikel