nieuws

Noorse bouwsector moet stap terug

bouwbreed

De rooskleurige vooruitzichten voor de Noorse economie ten spijt verwacht de bouwsector in de jongste prognoses tot en met 1997 een afvlakking van de groeicurves. De werkgelegenheid, die in de bouw de afgelopen twee jaar toenam met 8500 arbeidsplaatsen gaat licht dalen tot een krappe 107.000 en de investeringen groeien slechts licht van 99 mld kronen dit jaar, tot 100 miljard in 1996 en 103 mld (circa f. 25 mld) het jaar daarop.

In de olie- en gassector neemt het geinvesteerde bedrag af, zodat de kar getrokken moet worden door de aanlegsector. In de woningbouw wordt in het lopende jaar begonnen met de bouw van 22.000 nieuwe huizen gevolgd door 23.000 woningen zowel in 1996 als in 1997. De bedrijfsbouw vertoont een zwak dalende tendens.

Reageer op dit artikel