nieuws

‘Nieuwe woningcorporatie mag geen moloch worden’

bouwbreed

Door te fuseren ke woningcorporaties met een sterk verschillend vermogen elkaar ‘opliften’, zegt H. Draaisma. Hij is een van de drie directeuren van de nieuwe Amsterdamse woningcorporatie die per 1 januari ontstaat als Onze Woning, De Doelen en Lieven de Key samengaan.

Nu nog is Henk Draaisma directeur van de Doelen, een corporatie met een bezit van zo’n 12.000 woningen. Over een paar maanden maakt hij deel uit van het driemanschap dat de nieuwe woningcorporatie zal besturen en waarvan hij nu als woordvoerder optreedt. De fusie komt voort uit een verregaande samenwerking die vanaf 1993 gestalte kreeg in de ontwikkelingsmaatschappij De Principaal. “Het mag voor een huurder niet uitmaken of hij van een rijke of een arme corporatie huurt en daarom was samenwerking geboden”, aldus Draaisma. “De Principaal zagen we als het begin van iets groters. Al na een jaar werd er gesproken over een fusie. De laatste jaren is er veel veranderd in de volkshuisvesting. Corporaties en het rijk zijn niet langer aan elkaar gekoppeld waardoor we financieel zo draagkrachtig mogelijk moeten zijn. De fusie brengt een schaalvergroting met zich mee, waardoor we een veel betere marktpositie hebben.”

Achtergronden

De fusiepartners hebben verschillende achtergronden. Lieve de Key is met een woningbezit van rond 3000 panden de kleinste van het drietal. Daarna komt de Doelen met een woningbestand van 12.000 huizen, waarvan er circa 4000 bestemd zijn voor studenten en ten slotte is er Onze Woning die 15.000 panden bezit. Bij elkaar opgeteld beschikken de corporaties over een kapitaal van circa f. 2 miljard. De jaarlijkse huuropbrengst bedraagt zo’n f. 250 miljoen.

“Een corporatie moet altijd voorzichtig beleggen”, zegt Draaisma. “Meest in onroerend goed. Het renterisico vraagt om veel deskundigheid. Door de fusie hebben we die kennis in huis. We zullen ons ontwikkelen tot een grote club met herkenbare bedrijfsonderdelen namelijk bouwen, beleggen en ontwikkelen.”

Ontwikkelingsmaatschappij De Principaal is een vast onderdeel van het bedrijf. Draaisma: “Via De Principaal proberen we een relatie te leggen tussen de bestaande stad en de stadsuitbreidingen van de toekomst. Daarom positioneren we ons bijvoorbeeld, met andere partijen, voor de ontwikkeling van IJburg, hoewel de bouw daarvan pas in 2000 begint. Verder zitten we in een samenwerkingsverband dat 600 woningen gaat bouwen op het Ajaxterrein en willen we werken aan ‘herbestemmingsplannen’, zoals het verbouwen van kantoor- en fabriekspanden tot woningen.”

De nieuwe corporatie beperkt haar activiteiten niet tot Amsterdam, maar zal ook als dienstverlener en poontwikkelaar in andere steden optreden.

’t Fort

Zo zijn er plannen om in Den Haag een monumentaal hofjescomplex te verbouwen. Het gaat om ’t Fort, een groep verenigingswoningen die eind vorige eeuw werd ontworpen door de Haagse architect W.B. van Liefland. De pandjes verkeren in slechte staat, maar zijn vanwege hun monumentale status het behouden waard. Daarnaast zijn er onderhandelingen gaande met onder meer de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem en Aalsmeer. “We zullen niet als moloch naar buiten treden of in in een andere stad de belerende partij spelen”, zegt Draaisma verontschuldigend. “En we willen ook niet als concurrent van lokale corporaties optreden. Wel worden we een partij waarmee je rekening moet houden, waar je niet meer om heen kunt.”

Reageer op dit artikel