nieuws

Nederlandse vestiging van Doka uit de rode cijfers

bouwbreed

De Nederlandse vestiging van Doka, de Oostenrijkse producent van bekistingsmaterialen, is uit de rode cijfers. Vorig jaar nog daalde de omzet met 3%. Voor het lopende jaar wordt echter een toename verwacht van ca f. 1 miljoen.

Dat maakte E.C. van Rooij, directeur van Doka Nederland BV te Oss, bekend tijdens de jaarlijkse persconferentie van de Doka-Groep, een dochter van het Oostenrijkse Umdasch-concern.

In de afgelopen jaren heeft Doka Nederland een relatief lage inzetgraad gehad, omdat het bedrijf materiaal terug moest kopen dat niet direct opnieuw ingezet kon worden. Die situatie is nu verbeterd. Daarbij valt op, dat het aandeel verkochte materialen is gestegen (van 25% naar 30%) en het aandeel verhuurde materialen is gedaald (van 75% naar 70%).

Voor de vestigingen van Doka in andere landen geldt het omgekeerde. Het aandeel verkochte materialen is daar gedaald van 60% in 1993 naar 50% in 1995, terwijl het aandeel verhuurde materialen juist is gestegen naar 50%.

Volgens A. Umdasch, directeur van de Deutsche Doka, heeft de Doka-groep niet voorzien dat de markt voor de verkoop van bekistingsmaterialen zou afnemen. Hij wees op de problemen in het oosten van Duitsland, waar veel aannemers op de rand van het faillissement balanceren. Ook het instorten van de markt in Finland kwam onverwacht, “gedeeltelijk als bij heldere hemel”, aldus Umdasch. De omzet van de Doka-groep is desondanks weer gestegen, met 7% in het eerste halfjaar van 1995. In reactie op de verschuiving van verkoop naar verhuur heeft Doka de produktie te Amstetten gereorganiseerd en de uitbreiding te St. Martin beperkt tot de eerste fase. De verhuur daarentegen is de afgelopen drie jaar met 75% toegenomen tot bijna f. 450 miljoen.

Een groeiend deel van de produktie van Doka vindt zijn weg buiten Europa. Umdasch noemde in dit verband Singapore, Korea, Indonesie en Taiwan. Het gaat vooral om export van systemen met een hoge toegevoegde waarde. Zij worden ingezet bij de bouw van stuwdammen, kerncentrales en andere bijzondere poen. Het doel is de afzet in Zuidoost-Azie te verhogen.

In Europa wil Doka marktleider blijven door uitbreiding van de activiteiten in Frankrijk, Portugal en andere landen. Daarnaast wordt de bestaande markt intensief benaderd, niet alleen met de produkten maar ook met dienstverlening.

Reageer op dit artikel