nieuws

NCIV: Oordeel over begroting nauwelijks te geven

bouwbreed

Het enige echte nieuws uit de begroting van VROM is goed nieuws: er wordt geld uitgetrokken om de aansluiting van de huursubsidie bij de huurontwikkeling te verbeteren. Aldus het NCIV, koepel voor woningcorporaties. Deze maatregel zal de overheid overigens niet zoveel geld kosten omdat de corporaties een steeds gematigder huurbeleid zijn gaan voeren. Een inflatie-volgende huurontwikkeling kan volgens het NCIV pas op termijn een perspectief zijn. Een duurzame, kwalitatief goede sociale woningbouw vraagt de komende jaren grote investeringen.

Een oordeel over het volkshuisvestingsbeleid is nauwelijks goed te geven omdat de begroting vooral wordt gekenmerkt door verwijzingen naar beleidsbrieven, die nog moeten verschijnen.

Reageer op dit artikel