nieuws

Na brutering weer rust op begroting

bouwbreed

De begroting van VROM is in 1996 weer tot normale proporties gebracht. Leidde de brutering in 1995 nog tot een bedrag van f. 44,7 miljard aan uitgaven, voor 1996 is dit weer teruggebracht tot een totaal van ‘slechts’ f. 7 miljard.

Van dat geld is f. 5,7 miljard beschikbaar voor de volkshuisvesting. Hiervan ligt circa f. 1,5 miljard vast in de vorm van oude verplichtingen. Voor het algemene en actieve deel van de begroting voor volkshuisvesting blijft circa – 4,2 miljard over. Daarvan is f. 2,3 miljard bestemd voor de individuele huursubsidie, ruim f. 1 miljard voor de stadsvernieuwingsfondsen van gemeenten en provincies, circa f. 280 miljoen voor locatiegebonden subsidies, ruim f. 370 miljoen voor nieuwbouwsubsidies via het besluit woninggebonden subsidies en f. 39,5 miljoen voor stimulering van duurzaam bouwen.

Voor de ruimtelijke ordening wordt f. 68 miljoen gereserveerd (was in 1995 f. 70 miljoen). Milieubeheer krijgt evenals vorig jaar circa f. 1,1 miljard.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels