nieuws

Minder opdrachten voor architecten

bouwbreed

Architecten hebben in de periode juli 1994 – juni 1995 minder nieuwe opdrachten ontvangen dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder. De totale waarde van de nieuwe ontwerp-opdrachten lag volgens cijfers van het CBS 9% lager. Vooral woningbouwverenigingen en institutionele beleggers hebben minder opdrachten verstrekt. Ondanks deze afname lag de totale waarde van de orderportefeuille van architecten eind juni bijna 2% hoger dan een jaar eerder. Vooral in de tweede helft van 1993 en begin 1994 hebben architecten, met name in de woningbouw, veel nieuwe opdrachten ontvangen. Aan een deel van deze opdrachten wordt nog gewerkt.

De ontwikkeling van de orderportefeuille van architecten is een eerste belangrijke indicator voor de ontwikkeling van de bouwproduktie. Die portefeuille was eind juni goed voor bijna 25 maanden toekomstige bouwproduktie. Ten opzichte van een jaar eerder is volgens het CBS sprake van een afname met bijna een maand.

In de woningbouw lag de waarde van de nieuwe opdrachten 11% lager dan een jaar eerder. Het CBS noteerde in 1993 en 1994 nog stijgingen van boven de 30%. De waarde van de orderportefeuille voor woning-ontwerpen was hierdoor eind juni toch nog 10% hoger dan een jaar eerder. Voor de utiliteits-bouw is de waarde van de ontvangen opdrachten met 6% afgenomen. Het CBS registreerde in de budgetsector (scholen, overheidsgebouwen e.d.) een daling van 25%. Daarentegen zijn de opdrachten voor de marktsector (kantoren, bedrijfsgebouwen e.d.) met 14% gestegen. De omvang van de orderportefeuille voor utiliteits-bouwwerken lag eind juni 3% lager dan een jaar eerder.

Reageer op dit artikel