nieuws

Miljard nodig voor reanimatie oude havenbekkens Rotterdam

bouwbreed Premium

De herinrichting van het Waal-/Eemhavengebied in Rotterdam vergt een totale investering van f. 1 miljard. De gemeente Rotterdam zal ongeveer f. 200 miljoen voor haar rekening nemen. Van het rijk wordt eenzelfde bijdrage verwacht. De rest van het geld moet van het bedrijfsleven komen.

Dit blijkt uit de toekomstvisie voor de Waal-/Eemhaven die het gemeentelijk havenbedrijf donderdag heeft gepresenteerd.

De Waal- en Eemhaven liggen op de zuidelijke Maasoever bij woonwijken als Charlois en Heyplaat. Er worden voornamelijk containers (1 miljoen per jaar), hout, ijzer, staal en conventioneel stukgoed (zakken, pallets) overgeslagen. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) verwacht in die ladingsegmenten een groei, waardoor het nodig is deze oude havenbekkens nieuw leven in te blazen. De verwachting is dat alleen al de overslag van containers tot 2010 zal verdubbelen tot 2,2 miljoen.

Het gebied moet een veelzijdig havengebied worden waar plaats blijft voor kleinschalige bedrijven die de klant maatwerk leveren. Het gebied wordt verdeeld in zeven deelgebieden die elk een soort vliegwielactiviteit krijgen toebedeeld. Zo moet de reeds in gang gezette aanleg van de kustvaartterminal in de Eemhaven-Zuid, het zogenaamde plan ‘2000-Short’, meer bedrijvigheid in dit deelplan stimuleren. Voor de uitvoering van dit plan investeren bedrijven en overheden gezamenlijk f. 300 miljoen. Het behelst onder andere de demping van de Margriethaven. Met de herinrichting en revitalisering wil Rotterdam het Waal-/Eemhavengebied weer tot een op Noordeuropees niveau concurrerend havengebied maken. Havenwethouder R. Smit voorspelt dat met de plannen binnen 15 jaar minstens 4500 nieuwe banen in de Rijnmond en 6300 in de rest van Nederland ontstaan. Het te bieden maatwerk voor de klant houdt in dat er ook behoefte is aan arbeid op maat. De gemeente wil in overleg met de vakbonden streven naar flexibele openstelling van de bedrijven en dus naar de beschikbaarheid van arbeidskrachten: werken wanneer en waar er werk is. Het gemeentelijk havenbedrijf wil met name op dit punt een rol spelen in de discussie die de komende maanden over de plannen wordt gevoerd.

Reageer op dit artikel