nieuws

‘Milieumaat is maar moeilijk te vinden’

bouwbreed

“Levenscyclus-analyses worden hoofdzakelijk gebruikt ter verdediging van produkten. De toeleverende industrie ziet de LCA als een reddingsboei, maar dat wordt watertrappelen, want LCA’s geven geen houvast”, aldus Jim Schuyt, directeur SEV op een NIMA bijeenkomst in De Meern.

De werkgroepen reputatiebehartiging bouw en toelevering bouw van de NIMA hadden een bont gezelschap van adviseurs, toeleveranciers en bouwers bij elkaar gekregen voor een discussie over milieuclassificaties. De LCA speelde daarbij de hoofdrol, waarbij in feite iedereen de mening van de SEV bleek te delen. LCA’s zijn als maat onwerkbaar omdat, zoals Chris Hamans, de marketing director van Rockwool het uitdrukte: “Ze worden geacht een beoordeling te zijn van een produkt van de wieg tot het graf. Maar waar staat de wieg en waar ligt het graf?” Hij vond dat milieuclassificaties, zoals we die nu kennen de samenleving geen goede dienst bewijzen.

Albert Koeman, hoofd Bouw en Woonkwaliteit van de NWR onderschreef dat min of meer. Hij benadrukte dat we nu met 26 verschillende milieuclassificaties te maken hebben. Naar zijn mening is duurzaam bouwen vooral gebaat met industrieel bouwen. Duurzaam bouwen is er het meest bij gebaat als het hele systeem van bouwen tegen het licht wordt gehouden en daarbij moet vooral worden gelet op de kosten op lange termijn in plaats van wat nu gebeurt, waarbij de onmiddellijke kosten prevaleren.

Volgens Schuyt zijn milieuclassificaties in feite bedoeld om de markt tot denken aan te zetten op een minder ingewikkelde manier dan met LCA’s. Hij wees erop dat hierdoor toeleveranciers meer nadenken over hun produktieprocessen en de mogelijkheden tot recycling en dat dat pure winst is.

Hij deelde mee op verzoek van drie bouw-poontwikkelbedrijven, Slokker, Matser en Eurowoningen, in januari te komen met een nieuwe handleiding milieuclassificatie van bouwmaterialen. Hij gaf op voorhand al aan dat het moeilijk is om wegingsfactoren toe te kennen en dat de indruk bestaat dat diverse materialen met dezelfde toepassing over het algemeen in de classificatie nu dichter bij elkaar staan, dan in de eerste SEV lijst.

Reageer op dit artikel