nieuws

Metselmortels van schelpkalk in silo’s

bouwbreed

Tot voor kort was schelpkalkmortel van EBC alleen te verkrijgen in ‘big bags’. De mortel moest op de bouwplaats aangemaakt worden. EBC te Ede levert het produkt nu ook kant-en-klaar in silo’s. Er is keus uit zes verschillende mengsels onder de naam EBC-mix. Ze worden vervaardigd met kalk van schelpen uit de Waddenzee en meer of minder portlandcement. Vier van de zes bevatten in het geheel geen hulpstoffen.

Schelpkalkmortels worden bij restauraties gebruikt, maar zijn ook geschikt voor nieuw werk. Ze belasten het milieu minder dan cementmortels, omdat er een geringere hoeveelheid energie nodig is voor de produktie van eenzelfde volume. Een voordeel van schelpkalkmortel is dat het gemakkelijk van de bakstenen te verwijderen is, in geval van sloop. Daardoor zijn de stenen beter te hergebruiken. Schelpkalkmortels harden langzamer uit dan portlandcementmortels. Per dag kan maximaal een meter opgemetseld worden. De sterkte en hechting zijn minder dan van cementmortels. Daar staat tegenover dat de mortel beter in staat is om zettingen van het metselwerk op te vangen. Een voordeel is ook dat men er vol en zat mee metselt, zonder voegen uit te krabben en aan te vullen met voegmortel. Daardoor gaat minder materiaal verloren en is er minder kans op bouwschades. De stenen moeten vochtig zijn bij het verwerken. EBC-mix metselmortel wordt geleverd met KOMO-certificaat.

Reageer op dit artikel